Jablotron

JA-110R Zbernicový modul na komunikáciu s bezdrôtovými prvkami

Rádiový zbernicový modul JA-110R slúži na komunikáciu s bezdrôtovými prvkami, ako napríklad detektormi, sirénami, ovládačmi ... Pre dokonalé pokrytie zabezpečeného priestoru možno inštalovať do systému až 3 moduly JA-110R.

Montáž môže vykonať iba vyškolený technik s platným certifikátom od spoločnosti JABLOTRON.

Zbernicový modul na komunikáciu s bezdrôtovými prvkami

JA-110R Zbernicový modul na komunikáciu s bezdrôtovými prvkami

Modul komunikuje so zbernicou ústredne, z ktorej  je aj napájaný. Modul možno voliteľne nainštalovať do ústredne. Je adresovateľný a obsadzuje v zabezpečovacom systéme jednu pozíciu.

Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne 12 V (9…15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová) 25 mA
Prúdová spotreba pre voľbu kábla 25 mA
Rádiová komunikácia 868,1 MHz
Rozmery 150 x 40 x 23 mm
Klasifikácia stupeň 2 dle STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 50131-5-3
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40°C
Ďalej spĺňa STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR - 34/2012

Súvisiace produkty

JA-111R Zbernicový modul pre bezdrôtové pripojenie komponentov JA-100

Rádiový zbernicový modul JA-111R slúži na pripojenie všetkých bezdrôtových zariadení systému JABLOTRON 100. Pre dokonalé pokrytie zabezpečeného priestoru možno inštalovať do systému až 3 moduly JA-111R.

JA-150R Jednosmerný opakovač signálu bezdrôtových prvkov JA-100

Slúži pre predĺženie komunikačnej vzdialenosti a zvýšenie spoľahlivosti prenosu v rozsiahlych inštaláciách. Opakuje signál všetkých jednosmerných periférií z JABLOTRON 100.