Jablotron

JA-118N Zbernicový 8-kanálový výstupný modul

Osemkanálový výstupný modul JA-118N poskytuje výstupy pre signalizáciu zapnutej ochrany alebo IW/EW poplachov až v 8 sekciách, prípadne stavu až 8 PG výstupov.

Zbernicový 8-kanálový výstupný modul

JA-118N Zbernicový 8-kanálový výstupný modul

Modul možno inštalovať do montážnej krabice JA-190PL. Výstupy sú galvanicky oddelené. Nastavovanie sa vykonáva pomocou DIP prepínačov.

Neobsadzuje v systéme žiadnu pozíciu

Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne 12 V (9 …15V)
Prúdová spotreba pri zálohe výstupy rozopnuté/zopnuté 5 mA / 10 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla 10 mA
Maximálny prúd z výstupu +U (elektronická poistka) <100mA (pre výpočty prúdu je potrebné pripočítať všetky pripojené zariadenia)
Rozmery 77 x 40 x 15 mm
Klasifikácia stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022

Podobné produkty

JB-118N Zbernicový signálový modul PG - 8 výstupov

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Poskytuje celkom osem galvanicky oddelených výstupov. Môže slúžiť napríklad na ovládanie optických indikačných prvkov, rádiových komunikátorov alebo silových relé.