Jablotron

JA-101KR-LAN3G Ústredňa s 3G/LAN komunikátorom a rádiovým modulom

Základný prvok zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Umožňuje flexibilné nastavovanie a jednoduchú ochranu podnikateľských priestorov, domov, chalúp či kancelárií v zbernicovom aj bezdrôtovom prevedení, prípadne kombinovanom.

Ústredňa s 3G/LAN komunikátorom a rádiovým modulom

JA-101KR-LAN3G Ústredňa s 3G/LAN komunikátorom a rádiovým modulom

Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

Disponuje 3G modulom, jeho hlavnou výhodou je zvýšenie rýchlosti prenosu dát (predovšetkým fotografií) do aplikácie MyJABLOTRON alebo strediskám s PCO.

Požadované nastavenia a veľkosť systému sa vykonáva prostredníctvom softvéru F-Link. Ústredňa JA-101KR-LAN3G ponúka:

 

 • až 50 bezdrôtových alebo zbernicových zón
 • až 50 užívateľských kódov
 • až 8 sekcií
 • až 16 programovateľných výstupov PG
 • 20 vzájomne nezávislých kalendárov
 • SMS a hlasové reporty zo systému až 8 užívateľom
 • vzdialené ovládanie cez SMS, hlasové menu a aplikáciou MyJABLOTRON
 • 4 nastaviteľné PCO
 • 5 voliteľných protokolov pre PCO
 • automatická detekcia 2G / 3G siete s uprednostnením rýchlejšej siete

Ústredňa má vstavané GSM 2G / 3G a LAN komunikátory, ktoré umožňujú hlasovú, SMS a dátovú komunikáciu s koncovými užívateľmi alebo do stredísk s PCO.

Ústredňa obsahuje:

 • Rádiový modul JA-111R
 • 4 GB pamäťovú kartu pre uchovávanie údajov udalostí, hlasových správ, ukladanie fotografi í atď.
 • 1 svorkovnicu pre pripojenie zbernice
 • 1 vnútorný konektor určený výhradne pre rádiový modul (JA-111R)
 • 1 LAN konektor
 • 1 USB konektor pre nastavenie ústredne a prezeranie fotografií, histórie udalostí...
 • 1 konektor pre pripojenie ďalšieho komunikátora alebo modulu (napr. PSTN)

Technické údaje

Kompatibilný s F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájanie 230 V/50 Hz, napájecí zdroj A (EN 50131-6)
Zálohovací akumulátor 12 V až 2,6 Ah
(Upozornenie: Akumulátor nie je súčasťou balenia)
Maximálny čas dobíjania akumulátora 72 hodín
Maximálne trvalé zaťaženie zbernice 400 mA
Maximálny krátkodobý výstupný prúd (5 min.) 1 A
Záložné napájanie zbernice pre 2,6 Ah akumulátor po dobu 12 hodín pri max. odbere je 85 mA
Pamäť udalostí na viac ako 10 mil. udalostí obsahujúcich dátum a čas
Funkcia overovania poplachu druhým detektorom alebo opätovnou reakciou z rovnakého detektora s voliteľným oneskorením (10 s – 2 min)
Rozmery 258 × 214 × 77 mm
Klasifikácia stupeň zabezpečenia 2, podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-6, STN EN 50131-5-3, STN EN 50131-3, STN EN 50131-10,
STN EN 50136-1, STN EN 50136-2
Prostredie II. vnútorné všeobecné (podľa STN EN 50131-1)
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +40 °C
Ďalej spĺňa STN ETSI EN 300 220-2, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1, STN ETSI EN 301 419-1, STN ETSI EN 301 511, STN ETSI EN 301 489-7, STN ETSI EN 300 089
Ústredňa je vo verzii s rádiovým modulom JA-111R
Pracovná frekvencia JA-111R obojsmerný protokol Jablotron 868,1 MHz
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR-11/2014, TÚSR č. VPR – 03/2015

Súvisiace produkty

JA-103KRY Ústredňa s LAN, GSM a rádiovým modulom

Základný prvok zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Ústredňa je ideálna na ochranu rodinných domov, kancelárií a menších firiem. Montáž je možná iba preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

JA-107KRY Ústredňa s LAN, GSM a rádiovým modulom

JA-107K je rozšírenou verziou zabezpečovacieho systém JABLOTRON 100+. Je určená pre veľké obytné priestory, kancelárie a firmy. Montáž je možná iba preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotron Alarms.

JA-101K Ústredňa so zabudovaným GSM/GPRS komunikátorom

Základný prvok zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Ústredňa na ochranu rodinných domov, kancelárií a menších firiem. Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

JA-101KR-LAN Ústredňa JA-101KR s LAN komunikátorom a rádiovým modulom

Základný prvok zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Umožňuje flexibilné nastavovanie a profesionálnu ochranu podnikateľských priestorov, domov, kancelárií v zbernicovom aj bezdrôtovom prevedení.

JA-106K Ústredňa so zabudovaným GSM/GPRS/LAN komunikátorom

JA-106K je rozšírenou verziou zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Je určená pre väčšie objekty, kancelárie a firmy. Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

JA-106K-3G Ústredňa s 3G/LAN komunikátorom

Plná verzia ústredne zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Ponúka flexibilné nastavovanie a inteligentnú ochranu predovšetkým veľkých obytných komplexov, administratívnych budov a firiem, ktoré potrebujú systém rozdeliť do viacerých sekcií.

JA-106KR Ústredňa s GSM/GPRS/LAN komunikátorom a rádiovým modulom

Rozšírená verzia ústredne JABLOTRON 100+. Je určená na ochranu rozsiahlych objektov, kancelárií a firiem. Obsahuje modul JA-111R. Montáž len preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

JA-106KR-3G Ústredňa s 3G/LAN komunikátorom a rádiovým modulom

Plná verzia ústredne zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+. Ponúka flexibilné nastavovanie a inteligentnú ochranu predovšetkým veľkých obytných komplexov, administratívnych budov a firiem, ktoré potrebujú systém rozdeliť do viacerých sekcií.