Jablotron

JA-68 Univerzálny modul výstupov

Modul ponúka osem pevne naprogramovaných polovodičových výstupov a jedno programovateľné relé s prepínacím kontaktom. Relé môže združovať viac funkcií súčasne podľa nastavenia DIP prepínača.

Univerzálny modul výstupov

JA-68 Univerzálny modul výstupov

Výrobok je určený pre systémy JA-80 Oasis, JA-63 Profi a JA-65 Maestro firmy Jablotron. Počet modulov JA-68 v jednom systéme nie je obmedzený a možno ho kombinovať aj s komunikátormi (GSM, LAN alebo telefónnym). Modul má 8 pevne naprogramovaných polovodičových výstupov (ARM = zapnutá ochrana, ALM = poplach, FIR = požiar, TMP = sabotáž, PNC = tieseň (panik), FLT = porucha, AC = výpadok 230V siete, LB = vybitá batéria v systéme) a jedno programovateľné relé s prepínacím kontaktom. Relé môže združovať viac funkcií súčasne podľa nastavovacieho DIP prepínača (okrem vyššie uvedených 8 stavov môže kopírovať aj stav výstupu PgX alebo PgY). Modul je určený pre montáž do ústredne.

Technické údaje

Napájanie 12 V (z ústredne)
Kľudový odber prúdu 4 mA
Maximálny odber modulu (všetky výstupy aktivované) 50 mA
Počet výstupov 8 polovodičových  + 1 prepínacie relé
Maximálny spínaný prúd jedným výstupom max. 200 mA
Maximálny spínaný prúd kontaktmi relé C, NC, NO, 1A / 60 V
Minimálny čas zopnutia výstupov 10 s
Pripojenie na zbernicu 2 x dátový konektor RJ-44
Pracovné prostredie vnútorné všeobecné -10 až +40 °C
Spĺňa požiadavky STN EN 50130-4, STN EN 55022