Jablotron

GC-61 Univerzálny GSM/SMS/GPRS komunikátor na PCO

Komunikátor je určený na prenos report kódov z ústrední EZS na PCO prostredníctvom GSM siete. Ide o modifikovanú verziu komunikátora JA-60GSM (integrovaný GSM modem), takže na prenos už nepotrebuje žiadny mobilný telefón.

Univerzálny GSM/SMS/GPRS komunikátor na PCO

GC-61 Univerzálny GSM/SMS/GPRS komunikátor na PCO

Komunikátor prijíma dáta z ústredne EZS simulovanou telefónnou linkou vo formáte report kódov protokolu Contact ID a odovzdáva ich na PCO    
(nespracováva ich obsah okrem čísla objektu, ktoré dopĺňa podľa vlastného nastavenia GSM komunikátora). Čas udalosti je generovaný pri jej prijatí do GSM modulu z interného času GC-61 (ten sa nastavuje automaticky po prvom prijatí SMS správy). Modul sa inštaluje do ústrední EZS prípadne do plechovej skrinky s ochranným kontaktom.

GSM komunikátor možno taktiež použiť ako GSM bránu. V tomto režime však už nemôže byť použitý na spojenie s PCO. GC-61 tak dokáže komunikovať na pulty pripojené na štandardnú telefónnu linku alebo aj na pulty komunikujúce priamo v sieti GSM.

Modul komunikátora ponúka pri spojení so zabezpečovacím systémom nasledujúce funkcie:    
 

  • dovzdávanie údajov na pult centralizovanej ochrany (PCO) – možno odovzdávať na 2 rôzne pulty
  • diaľkové programovanie komunikátora pomocou SMS z mobilného telefónu a SMS terminálu alebo z SMS brány
  • nastavovanie komunikátora prostredníctvom nastavovacej internetovej stránky www.GSMlink.sk
  • pripojenie telefónneho prístroja, z ktorého možno telefonovať podobne ako z pevnej linky (GSM brána)
  • pripojenie SMS terminálu na odosielanie a príjem textových správ
  • report kódy z ústredne EZS v protokole Contact ID prevádza na formáty Jablotron GPRS/Jablotron SMS/Contact ID
  • nastaviteľná kontrola spojenia s objektom (od 1min.)
  • spoľahlivé prenosy na PCO (GPRS)
  • ekonomika prevádzky (cca 3,33 € / mesiac)

Technické parametre

Napájanie komunikátora 12V DC
Kľudový odber prúdu 50 mA
Špičkový odber (počas komunikácie) 1 A
Pracovné pásmo GSM modulu E-GSM / GPRS 900/1800MHz
Výstupný výkon vysielača 2 W pre GSM900, 1 W pre GSM1800
Výstup AUX galvanicky oddelený spínací kontakt,
max. 60 V / 100 mA
Spĺňa STN EN 50131-1, Z1;
STN EN 50136-2-1, 2-3, 2-4
Stupeň zabezpečenia 3 (pozri kapitola 8)
Prostredie vnútorné všeobecné( -10 ÷ 40°C) trieda II
Bezpečnosť STN EN 60950
EMC STN EN 301 489-1, STN EN 301 489-7
STN EN 55022, STN EN 50130-4
Rádiové vyžarovanie STN EN 301 419-1 a STN EN 301511
Identifikácia volajúceho (CLIP)Rozmery STN EN 300 089 V3.1.1
Rozmery 196 x 43 x 142