Jablotron

GD-02-DIN Univerzálny GSM komunikátor a ovládač

Umožňuje na diaľku ovládať najrôznejšie spotrebiče (SMS príkazom alebo prezvonením) a zároveň hlásiť stavy až na 10 tel. čísiel. Môže aj merať teplotu, alebo byť použitý aj k elektromeru ako počítadlo impulzov a stav hlásiť na mobilný telefón.

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač

GD-02-DIN Univerzálny GSM komunikátor a ovládač

Ponúka 2 výstupy (jeden silový a druhý signálový), ktoré môžu fungovať ako stavové alebo impulzné. Pre hlásenie stavu má GD-02-DIN 2 vstupy reagujúce na spojenie s GND. Aktivácia a deaktivácia vstupu môže byť hlásená formou SMS, prezvonením alebo kombináciou obidvoch možností. Jeden z týchto vstupov má aj funkciu počítadla impulzov (je ho možné pripojiť napr. k elektromeru, vodomeru, plynomeru a pod.). Stav načítaných impulzov môže zasielať v SMS správe. Zariadenie má aj vstup pre teplomer GD-02T. Po jeho pripojení možno zisťovať aktuálnu teplotu, hlásiť prekročenie hraničných hodnôt a GD-02-DIN sa môže správať aj ako termostat ovládajúci silový výstup. Komunikátor má zálohovanú prevádzku (až 3 hodiny). Do zariadenia je možné uložiť až 10 autorizovaných telefónnych čísiel. Výrobok je určený na inštaláciu na DIN lištu. Nastavenie funkcií je možné vykonávať pomocou SW GD-02 Config a počítača prepojeného s GD-02-DIN USB káblom (je súčasťou výrobku).

Technické údaje

Napájanie~ 230 V / 50 Hz, zariadenie triedy ochrany II.
Vlastný príkon0,5 W / max. 1,2 W
Pásma pracovných frekvencií850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (GSM/GPRS)
Zaťažiteľnosť silových kontaktov REL1250 V AC / 16 A
Zaťažiteľnosť silových kontaktov REL224 V DC / 100 mA
Čas zopnutia výstupov v režime impulznastaviteľné od 1s do 24 h s rozlíšením 1 s
Vstupy IN1, IN2aktivujú sa spojením s GND, max. napätie 24 V DC
Vstup TH pre digitálne teplotné čidlo GD-02Tmax. dĺžka pripojenia 3 m, rozsah merania -30 °C do 125 °C
Pomocný napájací výstup +5V5 V DC / max. 100 mA
Typický čas zálohovania3 hodiny
Rozsah pracovných teplôt-20 až + 50 °C
KrytieIP20 (STN EN 60529)
Rozmery (bez antény)90 x 36 x 58 mm
V zhode sSTN EN 60950-1, STN EN 55022, STN EN 61000-6-3, STN ETSI EN 301 511, STN ETSI EN 301 489-1, STN ETSI EN 301 489-7, STN EN 50518

Súvisiace produkty

GD-02K-DIN

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač GD-02K-DIN umožňuje ovládať a sledovať stav najrôznejších spotrebičov na diaľku. Ovládanie možno vykonávať pomocou štandardnej SMS alebo prezvonením.

GD-04K Univerzálny GSM komunikátor a ovládač

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač GD-04K umožňuje ovládať a sledovať stav najrôznejších spotrebičov na diaľku. Jedná sa o inováciu úspešného komunikátora GD-04, ktorá zachováva najbežnejšie používané funkcie a prináša aj novinky.