TD-110 Telefónny hlásič

Prístroj vie automaticky a účinne privolať pomoc v prípade poplachu. Uplatnenie nájde predovšetkým ako výstupné zariadenie zabezpečovacích systémov v mieste, kde je k dispozícií telefónna linka.

Telefónny hlásič

TD-110 Telefónny hlásič

Pre aktiváciu je schopný odovzdať jednu správu postupne až na štyri naprogramované telefónne čísla. Na každé z volaných čísel je potom prehraná hlasová správa z pamäti. Automat v poplachovom stave odpojí od telefónnej linky všetky ďalšie zariadenia (telefón, fax, záznamník atd.) a linku najskôr uvoľní. Nie je možné ho vtedy vyradiť vyvesením slúchála alebo obsadením linky.

Prístroj je galvanicky oddelený od telefónnej linky a obsahuje kombinovanú, vysoko účinnú ochranu proti prepätiu (búrky apod.). Prepäťová ochrana pracuje aj v kľudovom stave, kedy telefónna linka prístrojom len prechádza do dalších rozvodov. Tak sú vlastne všetky dalšie prístroje účinne chránené proti prepätiu z telefónnej linky. Prístroj je riadený zabudovaným mikropočítačom, nastavenie funkcie sa prevádza klávesnicou. Zariadenie vie automaticky vyslať nahranú hlasovú správu až na 4 telefónne čísla klasickej i mobilnej telefónnej siete. Vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou a jednoduchým nastavovaním.

Technické údaje

Napájacie napätie 10 -14 V js.
Prúdová spotreba v kľude max. 15 mA, pri volaní max. 100 mA
Aktivácia spojenie či rozpojenie vstupu IN1 s GND, alebo tlačidlo Fce
Telefónna linka galvanicky oddelená, vstavaná prepäťová ochrana
Voľba čísla pulzná nebo tónová
Pamäť tel. č. 4× 16 cifier pre vysielanie hlasovej správy
Dĺžka hlas. správy max. 20s, pri vysielaní je záznam opakovaný 40s
Počet volaní 3x na každé naprogramované číslo
Určené pre triedu prostredia II - vnútorné všeobecné