Jablotron

CR-11A Rozširovací modul

CR-11A je výstupný modul, ktorým je možné doplňovať autoalarmy Jablotron CA-340 a CA-180x o ďalšie doplnkové funkcie.

Rozširovací modul

CR-11A Rozširovací modul

Výrobok sa okrem napájania pripája jedným vodičom k riadiacej jednotke autoalarmu, ktorým sa realizuje prenos dát. V module sú zabudované dve výkonové relé. Funkcie relé sú voliteľné. Je tak možné realizovať ovládanie centrálnych zámkov, dvojité impulzy pre CL, blokovanie vozidla, signalizovanie smerovými svetlami, nezávislé ovládanie spotrebiča stlačením boch tlačidiel diaľkového ovládača atď...

Pri použití alarmu série CA-180x je možné  obidva výstupy ovládať pomocou SMS.
 

Technické údaje

Napájanie typ 12 V js (10 - 16 V)
Prúdová spotreba 5 mA / max. 300 mA (obidve relé zopnuté)
Zaťažiteľnosť výstupných kontaktov 15 A / max. 20 A (na čas 30 sekúnd)
Rozsah pracovných teplôt -40 až +85 °C
Výrobok je zhodný s typom schváleným MD ČR č.o. 1141.

Súvisiace produkty

MCB-02 CAN BUS modul

Prevodník slúži na pripojenie autoalarmov JABLOTRON na CAN BUS zbernicu najnovších typov vozidiel. Výrazne uľahčuje inštaláciu autoalarmu a minimalizuje zásah do vozidla pri inštalácii. Možno ho použiť aj ako výstupný modul.