Jablotron

041 511 68 68

JA-82C Modul 10 drôtových vstupov

JA-82C je modul 10 drôtových vstupov, ktorý rozšíri kapacitu ústredne o ďalšie drôtové vstupy.

Modul 10 drôtových vstupov

JA-82C Modul 10 drôtových vstupov

Modul 10 drôtových vstupov, ktorý rozšíri kapacitu ústredne JA-82K až na 14 drôtových vstupov a JA-83K o ďalších 10 vstupov. K ústredni tak možno pripojiť viac drôtových prvkov ako napr. detektorov JS-2x a pod. Reakciu vstupov možno individuálne nastaviť.

Modul sa umiestňuje priamo v ústredni.