Jablotron

JS-22 Dvojzónový PIR detektor pohybu osôb

Detektor pohybu osôb je určený k priestorovej ochrane objektu. Použitím dvoch snímačov je dosiahnutá vyššia odolnosť proti aktivácií pohybom domácich zvierat.

Dvojzónový PIR detektor pohybu osôb

JS-22 Dvojzónový PIR detektor pohybu osôb

Detektor spracováva signál metódou násobnej analýzy signálu. Tým sa dosahuje vynikajúca citlivosť a vysoká odolnosť proti falošným poplachom. Detekčnú analýzu je možné navyše zvýšiť nastavovacou prepojkou (ak je výrobok montovaný do problematických priestorov). Detektor vyniká vysokou odolnosťou proti vysokofrekvenčnému rušeniu a iným falošným signálom. Je navrhnutý ako pre montáž na rovnú plochu tak i pre montáž do rohu.

Technické údaje

Napájanie 12 V js
Kľudový odber (bez LED) max. 3 mA
Maximálny odber (vrátane LED) max. 7 mA
Max. prierez prívodných vodičov 1 mm2
Odporúčaná inštalačná výška 1,2 m nad úrovňou podlahy
Uhol detekcie / dĺžka záberu 120° / 12 m (so základnou šošovkou)
Doba stabilizácie po zapnutí max. 60 s
Dĺžka výstupného impulzu PIR 2 s
Zaťažiteľnosť výstupu PIR max. 60V / 100mA
vnútorný odpor max. 30 Ohm
Zaťažiteľnosť sabotážneho výstupu TMP max. 60 V / 100mA
vnútorný odpor max. 30 Ohm
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40 °C
Rozmery 180 x 60 x 55 mm
Klasifikácia podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2, STN EN 50131-5-3 stupeň 2 (stredné riziko)
Ďalej spĺňa STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1

Súvisiace produkty

JS-20 LARGO PIR detektor pohybu

PIR detektor pohybu osôb JS-20 je určený k priestorovej ochrane objektov. Spracováva signál metódou násobnej analýzy signálu. Pre jednoduchšie zapojenie rozvodov je vybavený párom voľne použiteľných svoriek.

JS-25 COMBO Detektor pohybu osôb a rozbitia skla

Pre uľahčenie montáže zabezpečovacieho systému kombinuje detektor JS-25 snímač PIR na priestorovú ochranu so snímačom rozbitia skla pre plášťovú ochranu. Má 3 samostatné výstupy (rozbitie skla, pohyb osoby a sabotáž snímača).