Jablotron

AC-100LCD Dotykový LCD modul pre AC-116

Dotykový displej k riadiacej jednotke AC-116. Displej umožňuje pohodlné ovládanie a optimalizáciu vykurovacieho systému z jedného miesta. Každá miestnosť môže mať prehľadné zobrazenie požadovaných teplôt.

Dotykový LCD modul pre AC-116

AC-100LCD Dotykový LCD modul pre AC-116

Umožňuje jednoduché použitie prednastavených alebo vlastných profilov. Pomocou AC-100LCD je možné rozdeliť AC-116 na dva nezávislé vykurovacie systémy alebo spájať viac riadiacich jednotiek k sebe.

Dotykový displej:

  • intuitívny 3,5" dotykový displej
  • rýchle programovanie kompletného systému
  • možnosť vytvárania vlastných widgetov
  • optimalizácia všetkých komponentov systému podľa potrieb užívateľa

Technické údaje

Napájanie zo zbernice riadiacej jednotky 12 V DC (9 - 15 V DC)
Odber prúdu 50 mA
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +40 °C
Rozmery / hmotnosť 110 x 60 x 55 mm / 100 g
Spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR - 11 / 2014

Súvisiace produkty

AC-116 Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka AC-116 slúži pre príjem signálu z bezdrôtových a drôtových periférií. Umožňuje riadiť až 16 nezávislých teplovodných okruhov a spolupracovať so 32 bezdrôtovými perifériami.