MCB-02 CAN BUS modul

Prevodník slúži na pripojenie autoalarmov JABLOTRON na CAN BUS zbernicu najnovších typov vozidiel. Výrazne uľahčuje inštaláciu autoalarmu a minimalizuje zásah do vozidla pri inštalácii. Možno ho použiť aj ako výstupný modul.

CAN BUS modul

MCB-02 CAN BUS modul

Použitie ako CAN-BUS modul:

Modul je určený pre pripojenie na dátové rozhranie CAN-BUS v motorových vozidlách. Prevádza digitálne informácie na analógové, za účelom prepojenia so vstupmi autoalarmov. Použiteľnosť modulu sa pravidelne rozširuje o množstvo nových vozidiel. Modul je natoľko univerzálny, že je ho možné použiť pri väčšine značiek vozidiel, pôsobiacich na slovenskom trhu (pozri aktuálny zoznam podporovaných vozidiel).

Modul obsahuje potrebné výstupy pre autoalarmy ATHOS a NESTOR:
- otvorenie dverí vozidla
- otvorenie batožinového priestoru
- otvorenie motorového priestoru
- zapnutie kľúča zapaľovania
- výstup informácie o uzamknutí vozidla
- výstup informácie o odomknutí vozidla

Použitie ako výstupný modul:

Modul môže byť prepojený aj s výstupom AUX alarmov ATHOS, NESTOR a rozšíriť ich funkcie o:
- ovládanie centrálneho uzamykania vozidla (vrátane dvojitých impulzov)
- optickú signalizáciu smerovými svetlami
- napájanie prídavných snímačov (náklonový, mikrovlnný...)
- oneskorenie detekcie náklonu pri vozidlách s pneumatickým podvozkom
- ovládania kufra alebo spotrebičov vo vozidle diaľkovým ovládačom
- spínanie až dvoch spotrebičov vo vozidle na diaľku pomocou SMS správy atď.

Technické údaje

Napájacie napätie js. 12 / 24 V (10 - 32 V)
Spotreba 8 mA
Rozsah pracovných teplôt -40 °C až +85 °C
Rozmery bez kabeláže 17 x 47 x 66 mm
Hmotnosť 34 g
Spĺňa Predpis EHK č. 010:2012