Jablotron

041 511 68 68

JA-180N Bezdrôtový modul výkonových relé

Modul obsahuje dve silové relé riadené rádiom. Napájajú sa zo siete a možno ich použiť: pre bezdrôtové ovládanie spotrebičov pomocou ovládačov JA 18xJ a na príjem signálov z bezdrôtových detektorov JA-18x.

Bezdrôtový modul výkonových relé

JA-180N Bezdrôtový modul výkonových relé

Napája sa priamo z 230V el. siete a má dve nezávislé výstupné relé. Spolupráca s detektormi umožňuje automatizovať niektoré činnosti v objekte, ako je rozsvecovanie svetiel pri aktivácii detektora, spustenie ventilácie a pod.

Výstupné relé je možné ovládať v rôznych režimoch, v závislosti od naučených prvkov: impulz 1sek., impulz 2min., zmeň stav a zapni/vypni.

Vďaka bezdrôtovo ovládateľným, výkonovým, výstupným relé nájde modul široké uplatnenie v domácej automatizácii na zapínanie osvetlenia, ventilácie, kúrenia, motorov a ďalších zariadení.

Technické údaje

Napájanie 230V / 50Hz, trieda ochrany II
Vlastný príkon cca 1W
Zaťažiteľnosť kontaktov relé odporová záťaž max. 2,5 A / 250 V AC
indukčná (kapacitná), žiarovková záťaž max. 0,5 A / 250 V AC
Poistka max. 5A
Komunikačné pásmo 868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Prvky sa učia do bezodberovej pamäte nevymažú sa vypnutím napájania
Min. vzdialenosť vysielača 1 m
Rozmery, váha 76 x 110 x 33 mm, anténa 35 mm, 120 g
Pracovné prostredie vnútorné všeobecné –10 až +40 °C
Stupeň krytia IP40 podľa STN EN 60529
Mechanická odolnost IK08 podľa STN EN 50102
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR - 34/2012
Produkt spĺňa STN EN 300 220, STN EN 50130-4, EN 55022 a STN EN 60950-1

Súvisiace produkty

JA-110N Zbernicový výkonový modul PG výstupov

Modul výstupov PG JA-110N má spínacie výstupné relé (16 A) s nastavením NO alebo NC. Príslušný výstup PG sa volí DIP prepínačom (obsluhuje jeden z výstupov PG 1 až PG 32).

JA-111N Zbernicový signálový modul PG výstupov

JA-111N obsahuje jedno spínacie relé (2A / 60V DC) s nastavením NO alebo NC. Príslušný výstup PG sa volí DIP prepínačom (obsluhuje jeden z výstupov PG 1 až PG 32). Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný.

JA-150N Bezdrôtový výkonový modul PG výstupov

Modul PG výstupov JA-150N (16A / 230 V AC) kopíruje stav vybraného výstupu PG (PG 1 až PG 32). Konkrétny výstup PG sa zvolí na module pomocou DIP prepínača. Modul neobsadzuje v systéme JABLOTRON 100 žiadnu pozíciu.

JA-151N Bezdrôtový signálový modul PG výstupov

Bezdrôtový signálový modul JA-151N (2 A / 60 V DC) kopíruje stav vybraného výstupu PG (PG 1 – PG 32). Konkrétny výstup PG sa zvolí na module pomocou DIP prepínača. Modul neobsadzuje v systéme JABLOTRON 100 žiadnu pozíciu.

JA-118N Zbernicový 8-kanálový výstupný modul

Osemkanálový výstupný modul JA-118N poskytuje výstupy pre signalizáciu zapnutej ochrany alebo IW/EW poplachov až v 8 sekciách, prípadne stavu až 8 PG výstupov.

JA-110N-DIN Zbernicový výkonový modul PG výstupu

Výkonový modul výstupu JA-110N-DIN je určený pre montáž na DIN lištu. Poskytuje prepínací kontakt výstupného silového relé, ktoré kopíruje stav priradeného výstupu ústredne. Môže slúžiť napr. na ovládanie osvetlenia, ventilátora a pod.

JA-120N Zbernicový modul pre obsluhu elektrického zámku

Modul JA-120N slúži na napájanie a ovládanie elektromagnetických zámkov a vstupných systémov zo zbernice systému. Má integrované akumulátory, ktoré zabezpečia počiatočný prúdový impulz potrebný pre otvorenie el. zámku.

AC-160-DIN Bezdrôtové multifunkčné relé na DIN lištu

V prípade naučenia multifunkčného relé do ústredne systému JABLOTRON 100 kopíruje zvolené PG výstupy. Avšak relé môže byť inštalované ako plne autonómne zariadenie, reagujúce na aktiváciu detektorov série JA-15x.