Jablotron

041 511 68 68

JA-63S-100 Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

Je určený na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných a obchodných budov. Nie je určený na inštaláciu do priemyselných prostredí. Je napájaný z jednej batérie a má zabudovanú varovnú sirénu a svetelnú signalizáciu.

Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

JA-63S-100 Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

Informáciu o požiarnom poplachu môže bezdrôtovo hlásiť do systému JABLOTRON 100.

JA-63S-100 tvorí kombinácia dvoch samostatných detektorov – optického detek-tora dymu a teplotného detektora. Optický detektor dymu pracuje na princípe rozptylu svetla a je veľmi citlivý na väčšie častice nachádzajúce sa v hustom dyme. Menej citlivý je na malé častice v čisto horiacich požiaroch, ktoré vznikajú napr. pri horení niektorých kvapalín (alkohol atď.). Uvedený nedostatok odstraňuje zabudovaný teplotný detektor, ktorý má síce pomalšie reakcie, ale na požiar, pri ktorom sa vyvíja rýchle veľké teplo s malým množstvom dymu, reaguje podstatne lepšie.

Mikroprocesor robí digitálnu analýzu obidvoch veličín, čo výrazne zlepšuje rozlíšenie skutočných a falošných poplachov. Pomocou prepínačov možno voliť funkciu detektorov alebo ich kombináciu.

Technické údaje

Napájaniealkalická batéria 1,5 V AA
Typická životnosť batériecca 2 roky
Komunikačné pásmo868,5 MHz, protokol JABLOTRON 100
Komunikačný dosah100m (priama viditeľnosť)
Detekcia dymuoptický rozptyl svetla
Citlivosť detektora dymum = 0,11 - 0,13 dB/m podľa STN EN 54-7
Detekcia teplôttrieda A2 podľa STN EN 54-5
Poplachová teplota+60 °C až +70 °C
Akustický výkon zabudovanej sirénkymin. 85 dB / 3m A
Rozsah pracovných teplôt-10 až +70 °C
Rozmerypriemer 126 mm, výška 65 mm
Spĺňa požiadavkySTN EN 14 604, A2 STN EN 54-5, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 300220, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzkyTÚSR č. VPR - 34/2012

Súvisiace produkty

LD-81 Záplavový detektor

Slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (pivnica, kúpeľňa, kotolňa...). Informáciu je možné odovzdať do zabezpečovacieho systému a odoslať správu majiteľovi.

JA-110ST Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty

Zbernicový požiarny detektor JA-110ST je určený na kombinovanú (optickú a teplotnú)detekciu požiaru v obytných a komerčných budovách.

JA-150ST Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

Kombinovaný detektor JA-150ST je určený na detekciu požiaru v obytných a komerčných budovách. Umožňuje nastavenie detekcie: optická aj teplotná, iba optická, iba teplotná a optická alebo teplotná (na vyhlásenie poplachu stačí jeden z podnetov).

JA-110F Zbernicový záplavový detektor

Detektor slúži na detekciu zaplavenie priestorov (sklad, kúpeľňa, pivnica apod.) vodou. Túto informáciu odosiela do systému JABLOTRON 100 po zbernici.

JA-110TP Zbernicový izbový termostat

Slúži na meranie a riadenie izbovej teploty. Termostat rozširuje možnosti systému JABLOTRON 100 v oblasti domácej automatizácie jednoduchej zónovej regulácie. Na spínanie kúrenia sa používajú štandardné programovateľné výstupy ústredne.

JA-150TP Bezdrôtový izbový termostat

Slúži na meranie a riadenie izbovej teploty. Termostat rozširuje možnosti systému JABLOTRON 100 v oblasti domácej automatizácie jednoduchej zónovej regulácie. Na zapnutie kúrenia sa používajú štandardné programovateľné výstupy ústredne.

JA-111TH Zbernicový detektor teploty

Na základe zmeranej teploty umožňuje ovládať kúrenie pomocou programovateľného výstupu ústredne. Všetky funkcie sa nastavujú v MyJABLOTRON, takže užívateľ môže kedykoľvek a odkiaľkoľvek všetko sledovať a ovládať.

JA-151TH Bezdrôtový detektor teploty

Na základe nameranej teploty umožnuje ovládať kúrenie pomocou programovateľného výstupu ústredne. Všetky funkcie sa nastavujú v MyJABLOTRON, takže užívateľ môže kedykoľvek a odkiaľkoľvek všetko sledovať a ovládať.