Jablotron

JA-63S-100 Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

Je určený na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných a obchodných budov. Nie je určený na inštaláciu do priemyselných prostredí. Je napájaný z jednej batérie a má zabudovanú varovnú sirénu a svetelnú signalizáciu.

Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

JA-63S-100 Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

Informáciu o požiarnom poplachu môže bezdrôtovo hlásiť do systému JABLOTRON 100.

JA-63S-100 tvorí kombinácia dvoch samostatných detektorov – optického detek-tora dymu a teplotného detektora. Optický detektor dymu pracuje na princípe rozptylu svetla a je veľmi citlivý na väčšie častice nachádzajúce sa v hustom dyme. Menej citlivý je na malé častice v čisto horiacich požiaroch, ktoré vznikajú napr. pri horení niektorých kvapalín (alkohol atď.). Uvedený nedostatok odstraňuje zabudovaný teplotný detektor, ktorý má síce pomalšie reakcie, ale na požiar, pri ktorom sa vyvíja rýchle veľké teplo s malým množstvom dymu, reaguje podstatne lepšie.

Mikroprocesor robí digitálnu analýzu obidvoch veličín, čo výrazne zlepšuje rozlíšenie skutočných a falošných poplachov. Pomocou prepínačov možno voliť funkciu detektorov alebo ich kombináciu.

Technické údaje

Napájanie alkalická batéria 1,5 V AA
Typická životnosť batérie cca 2 roky
Komunikačné pásmo 868,5 MHz, protokol JABLOTRON 100
Komunikačný dosah 100m (priama viditeľnosť)
Detekcia dymu optický rozptyl svetla
Citlivosť detektora dymu m = 0,11 - 0,13 dB/m podľa STN EN 54-7
Detekcia teplôt trieda A2 podľa STN EN 54-5
Poplachová teplota +60 °C až +70 °C
Akustický výkon zabudovanej sirénky min. 85 dB / 3m A
Rozsah pracovných teplôt -10 až +70 °C
Rozmery priemer 126 mm, výška 65 mm
Spĺňa požiadavky STN EN 14 604, A2 STN EN 54-5, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 300220, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky TÚSR č. VPR - 34/2012

Súvisiace produkty

EI208DW autonómny detektor plynu CO s displejom

Slúži na detekciu plynu CO (oxid uhoľnatý) a včasnému varovaniu pred nebezpečnými účinkami tohto plynu na ľudské zdravie. Detektor je certifikovaný pre inštalácie v interiéroch budov, karavanoch a lodiach.

EI208W autonómny detektor plynu CO

Slúži na detekciu plynu CO (oxid uhoľnatý) a včasnému varovaniu pred nebezpečnými účinkami tohto plynu na ľudské zdravie. Detektor je certifikovaný pre inštalácie v interiéroch budov, karavanoch a lodiach.

JA-110F Zbernicový záplavový detektor

Detektor slúži na detekciu zaplavenie priestorov (sklad, kúpeľňa, pivnica apod.) vodou. Túto informáciu odosiela do systému JABLOTRON 100 po zbernici.

JA-110G-CO Zbernicový modul pre pripojenie CO detektora Ei208W(D)

Jedná sa o zásuvný modul určený pre zabudovanie do autonómneho detektora CO Ei208W alebo Ei208DW, ktorý umožňuje jeho zbernicové pripojenie do systému JABLOTRON 100.

JA-110ST Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty

Zbernicový požiarny detektor JA-110ST je určený na kombinovanú (optickú a teplotnú)detekciu požiaru v obytných a komerčných budovách.

JA-110TP Zbernicový izbový termostat

Slúži na meranie a riadenie izbovej teploty. Termostat rozširuje možnosti systému JABLOTRON 100 v oblasti domácej automatizácie jednoduchej zónovej regulácie. Na spínanie kúrenia sa používajú štandardné programovateľné výstupy ústredne.

JA-111ST Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty

Slúži na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných alebo komerčných budov. Nie je určený pre inštaláciu do priemyselného prostredia. Detektor je napájaný zo zbernice ústredne (EN 54-7; EN 54-5).

JA-111ST-A Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty

Je určený na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných alebo komerčných budov. Jeho súčasťou je sirénka, ktorá hlási požiarny poplach ako z vlastného detektora, tak aj z iných požiarnych detektorov v systéme.