Jablotron

041 511 68 68

JA-85ST Bezdrôtový kombinovaný detekor dymu a teploty

Slúži na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných alebo komerčných budov. Detektor je vhodný aj pre inštaláciu v autokaravanoch alebo mobilných domoch. Nie je určený pre inštaláciu do priemyselného prostredia.

Bezdrôtový kombinovaný detekor dymu a teploty

JA-85ST Bezdrôtový kombinovaný detekor dymu a teploty

Detektor komunikuje bezdrôtovo a je napájaný z batérií.

Vznik nebezpečenstva detektor opticky indikuje zabudovanou signálkou a akustickým signálom.

Výrobok obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor dymu a teplotný detektor. Optický detektor dymu pracuje na princípe rozptýleného svetla. Je veľmi citlivý na väčšie častice, ktoré sú v hustom dyme. Menej citlivý je na malé častice vznikajúce horením kvapalín, ako je napríklad alkohol. Preto má zabudovaný aj detektor teploty, ktorý má síce pomalšiu reakciu, ale na požiar vyvíjajúci rýchle teplo s malým množstvom dymu tento detektor reaguje podstatne lepšie.

 

Technické údaje

Napájanie 3 ks alkalické batérie AA 1,5 V / 2,4Ah
Typická životnosť cca 3 roky
Detekcia dymu optický rozptyl svetla
Citlivosť detektora dymu m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m
podľa EN 14604, ČSN EN 54-7
Detekcia teplôt trieda A1 podľa ČSN EN 54-5
Poplachová teplota +60 °C až +65 °C
Komunikačné pásmo 868,5 MHz, protokol OASIS
Komunikačný dosah cca 300 m (voľný terén)
Rozmery priemer 126 mm, výška 50 mm
Hmotnosť 150 g
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +70 °C
Ďalej spĺňa STN EN 54-25, STN EN 300 220, STN EN 60950-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022

Súvisiace produkty

LD-81 Záplavový detektor

Slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (pivnica, kúpeľňa, kotolňa...). Informáciu je možné odovzdať do zabezpečovacieho systému a odoslať správu majiteľovi.

JA-82ST Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty

JA-82ST je určený na detekciu nebezpečenstva požiaru v komerčných alebo bytových interiéroch. Nie je vhodný do priemyselného prostredia. Detektor komunikuje bezdrôtovo a je napájaný z 3 alkalických batérií AA 1,5V.