Inovácia KR súprav

Inovovali sme všetky KR súpravy, v ktorých sa predáva ústredňa spoločne s rádiovým modulom. Rádiový modul bol zmenený z JA-110R na JA-111R. Je z výroby osadený a pripojený v držiaku v ústredni bez plastu. Nemusí tak byť v prednom kryte a nezaberá toľko miesta v ústredni. Nábeh inovácie do jednotlivých verzií bude priebežný podľa dodávok z výroby.

V prípade, že je potrebné modul inštalovať mimo ústredňu, možno elektroniku vytiahnuť z držiaka ústredne a inštalovať do plastového krytu PLV-JA111R.

Inovácie ústredne JA-101Kxxx

U všetkých ústrední typu JA-101Kxx bol inovovaný plast. Nábeh inovácie do jednotlivých verzii bude priebežný podľa dodávok z výroby.

Podstatou inovácie je:

  • Lepšie uchytenie pre akumulátor
  • Viac vylamovacích otvorov pre privedenie káblov
  • Vyššie osadenie elektroniky a modulu zdroja - možno pod nimi pretiahnuť káble
  • Lepší montážny komfort (prístup k vrutom)
  • Nepatrné zväčšenie plastu
  • Príprava pre zadné sabotážne snímače