Elektronické zabezpečenie objektov pre expertov

Jednodňový kurz K4

Za jeden deň vás zoznámime s novinkami v JABLOTRON 100+ za posledné 2 roky. Predstavíme vám nové prvky, funkcie a služby, ktoré ešte viac rozširujú možnosti nášho alarmu. V rámci kurzu je dostatočný časový priestor na otázky. Po jeho ukončení máte jedinečnú príležitosť konzultovať s lektorom konkrétnu tému.

Kurz predlžuje platnosť už získaných certifikátov z oblasti elektronického zabezpečenia objektov a je určený pre tých montérov, ktorí už majú reálnu skúsenosť s inštaláciami systému JABLOTRON 100+ a registráciou služby bezpečnostná SIM Jablotron (BSJ).

1. deň

El. zabezpečenie objektov pre expertov

8:00–16:00 hod.

 • JABLOTRON 100+ v bližšom pohľade

 • nové funkcie, nový firmvér, nový F-Link, nový J-Link

 • často kladené otázky a odpovede

 • novinky v MyJABLOTRON a MyCOMPANY

 • zmeny v cenníku

 • profily systému podľa normy

 • programovateľné výstupy a ich nastavenie

 • Montážny partner JABLOTRON

 • prezentujte sa profesionálne

 • test, certifikát s platnosťou 2 roky

Diskusia

16:00–16:30 hod.

 • priestor pre konzultáciu s lektorom (otázky, námety, požiadavky, problémy, ...)