Kurz C - Certifikačný kurz - El. zabezpečovací systém JABLOTRON 100+

Montáž zabezpečovacích systémov je veľmi dobrá príležitosť ako si aj v tejto nepriaznivej dobe poctivo zarobiť peniaze. Certifikačný kurz je určený pre záujemcov o pôsobenie v oblasti zabezpečovacej techniky. Zároveň je určený aj pre osoby s prepadnutým certifikátom JABLOTRON.

Dátum: 01.07.2022

Čas: od 00:00 do 00:00

Mesto/obec: Elektronický kurz C

Cena: 36 EUR

Prihlásiť sa na kurz

Certifikačný kurz C

Kurz pozostáva z dvoch častí. Ich úplné absolvovanie umožní pracovníkom firiem z oboru získať certifikát spoločnosti JABLOTRON a využívať poskytované benefity.

Úvodná časť je elektronická a účastníci ju absolvujú pomocou PC alebo smartfónu vo svojej firme, alebo aj z pohodlia svojho domova v čase podľa vlastného uváženia. Oboznámia sa v nej s legislatívnymi a odbornými podmienkami pre inštaláciu alarmov v SR a spoluprácu so spoločnosťou JABLOTRON. Zároveň získajú podrobné informácie o elektronických zabezpečovacích systémoch, ich komponentoch, parametroch a ich inštalácii, vrátane príkladov z praxe.

Druhá časť sa koná prezenčne za osobnej účasti prihlásených osôb v mieste konania kurzu. Skúsený lektor počas nej nielen vysvetlí, ale aj prakticky predvedie systém JABLOTRON 100+. Účastníci kurzu sa postupne oboznámia s parametrami a vlastnosťami systému, s jeho inštaláciou a nastavovaním, ako aj so službami a benefitmi poskytovanými firmou JABLOTRON.

Podmienkou pre účasť na druhej, prezenčnej časti kurzu a získanie certifikátu je, že prihlásená osoba spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Absolvovala elektronickú časť kurzu, ktorú úspešne ukončila zvládnutím záverečného online testu a to najneskôr 2 dni pred dátumom konania prezenčnej časti, na ktorú sa prihlásila.
 • Je firmou, resp. zamestnancom firmy, ktorá podniká v niektorom z nasledujúcich odborov podnikania: inštalácia, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, revízie a skúšky technických zariadení elektrických, elektrických rozvodov a zariadení, telekomunikačných zariadení, počítačových, dátových a komunikačných sietí, meracej a regulačnej techniky, chladiacich a klimatizačných zariadení alebo vlastní licenciu na prevádzkovanie technickej služby.

Dôležíté:

 • Pokiaľ prihlásená osoba v dobe prihlásenia na kurz nespĺňa podmienku na odbornosť, môže prezenčnú časť kurzu absolvovať po doplnení príslušného odboru podnikania, najneskôr do 10 mesiacov od dátumu prihlásenia na kurz.
 • Prihláška na zvolené miesto konania kurzu je, po splnení všetkých podmienok pre účasť, záväzná. Pokiaľ sa prihlásená osoba nemôže kurzu zúčastniť, je potrebné o tom písomne informovať organizátora.
 • Neúčasť prihlásenej osoby na prezenčnej časti kurzu, nezavinená spoločnosťou JABLOTRON, nie je dôvod na vrátenie školného.

 

1. časť

El. zabezpečovací systém JABLOTRON 100+

elektronická časť

Úvodná elektronická časť pozostáva z video a elektronických prezentácií, ktoré Vám postupne predstavia:

 • Základné podmienky spolupráce
 • EZS legislatíva
 • Ústredne EZS
 • Detektory
  - vlastnosti, parametre, rozdelenie, podrobné informácie
  - detektory vlámania, exteriérové aj environmentálne detektory
 • Ovládanie alarmu
  - princípy a možnosti ovládania
  - komponenty určené na ovládanie alarmu
 • Poplachové výstupy, sirény
 • Komunikátory EZS
 • Pult centralizovanej ochrany (PCO)
 • Programovateľné PG výstupy
 • Realizácia a dokumentácia EZS
2. časť

El. zabezpečovací systém JABLOTRON 100+

prezenčná časť

Certifikačná prezenčná časť oboznámi účastníkov so systémom JABLOTRON 100+, jeho parametrami, komponentmi, zapojením a nastavovaním ako aj so službami a benefitmi pre zákazníkov spoločnosti JABLOTRON.

 • Parametre systému - ústredne a ich typy

 • Návrh systému a výber periférií

 • Typy inštalácie (zbernica, bezdrôtová, hybridný systém)

 • Komponenty JABLOTRON 100+
  - ovládanie
  - detektory
  - výstupy

 • Inštalácia a nastavovanie systému
  - program F-Link
  - základné nastavenia

 • Nadstavbové funkcie systému
  - programovateľné PG výstupy
  - ovládanie teploty a meranie spotreby
  - video verifikácia

 • Cloudové služby
  - aplikácia MyJABLOTRON
  - Pomôcky a nástroje pre montéra
  - aplikácia MyCOMPANY
  - webová ponuka
  - správa alarmu na diaľku

 • Podpora montérov
  - marketingová a obchodná podpora

Komu je kurz určený?

Certifikačný kurz je určený pre záujemcov o pôsobenie v oblasti zabezpečovacej techniky. Pre prihlásenie na kurz sa nevyžaduje odbornosť, ani IČO. Tie sú však podmienkou pre účasť na prezenčnej časti kurzu a získanie certifikátu JABLOTRON. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že prihlásená osoba musí absolvovať prezenčnú časť kurzu najneskôr do 10 mesiacov od dátumu prihlásenia na kurz. Tento kurz je zároveň určený aj pre osoby s prepadnutým certifikátom JABLOTRON.

Cena 36 EUR zahŕňa:

Elektronický kurz, Elektronický certifikát ...

Dátum: 01.07.2022

Čas: od 00:00 do 00:00

Mesto/obec: Elektronický kurz C

Prihlásiť sa na kurz

Pre otázky ohľadom akadémie volajte na tel. číslo:

+421 41 230 41 00