Kurz C - Certifikačný kurz - El. zabezpečovací systém JABLOTRON 100+

Certifikačný kurz C

Kurz pozostáva z dvoch častí. Ich úplné absolvovanie umožní pracovníkom firiem z oboru získať certifikát spoločnosti JABLOTRON a využívať poskytované benefity.

Úvodná časť je elektronická a účastníci ju absolvujú pomocou PC alebo smartfónu vo svojej firme, alebo aj z pohodlia svojho domova v čase podľa vlastného uváženia. Oboznámia sa v nej s legislatívnymi a odbornými podmienkami pre inštaláciu alarmov v SR a spoluprácu so spoločnosťou JABLOTRON. Zároveň získajú podrobné informácie o elektronických zabezpečovacích systémoch, ich komponentoch, parametroch a ich inštalácii, vrátane príkladov z praxe.

Druhá časť sa koná prezenčne za osobnej účasti prihlásených osôb v mieste konania kurzu. Skúsený lektor počas nej nielen vysvetlí, ale aj prakticky predvedie systém JABLOTRON 100+. Účastníci kurzu sa postupne oboznámia s parametrami a vlastnosťami systému, s jeho inštaláciou a nastavovaním, ako aj so službami a benefitmi poskytovanými firmou JABLOTRON.

Podmienkou pre účasť na druhej, prezenčnej časti kurzu a získanie certifikátu je, že prihlásená osoba spĺňa nasledujúce požiadavky:

 • Absolvovala elektronickú časť kurzu, ktorú úspešne ukončila zvládnutím záverečného online testu a to najneskôr 2 dni pred dátumom konania prezenčnej časti, na ktorú sa prihlásila.
 • Je firmou, resp. zamestnancom firmy, ktorá podniká v niektorom z nasledujúcich odborov podnikania: inštalácia, montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, revízie a skúšky technických zariadení elektrických, elektrických rozvodov a zariadení, telekomunikačných zariadení, počítačových, dátových a komunikačných sietí, meracej a regulačnej techniky, chladiacich a klimatizačných zariadení alebo vlastní licenciu na prevádzkovanie technickej služby.

Dôležíté:

 • Pokiaľ prihlásená osoba v dobe prihlásenia na kurz nespĺňa podmienku na odbornosť, môže prezenčnú časť kurzu absolvovať po doplnení príslušného odboru podnikania, najneskôr do 10 mesiacov od dátumu prihlásenia na kurz.
 • Prihláška na zvolené miesto konania kurzu je, po splnení všetkých podmienok pre účasť, záväzná. Pokiaľ sa prihlásená osoba nemôže kurzu zúčastniť, je potrebné o tom písomne informovať organizátora.
 • Neúčasť prihlásenej osoby na prezenčnej časti kurzu, nezavinená spoločnosťou JABLOTRON, nie je dôvod na vrátenie školného.

 

1. časť

El. zabezpečovací systém JABLOTRON 100+

elektronická časť

Úvodná elektronická časť pozostáva z video a elektronických prezentácií, ktoré Vám postupne predstavia:

 • Základné podmienky spolupráce
 • EZS legislatíva
 • Ústredne EZS
 • Detektory
  - vlastnosti, parametre, rozdelenie, podrobné informácie
  - detektory vlámania, exteriérové aj environmentálne detektory
 • Ovládanie alarmu
  - princípy a možnosti ovládania
  - komponenty určené na ovládanie alarmu
 • Poplachové výstupy, sirény
 • Komunikátory EZS
 • Pult centralizovanej ochrany (PCO)
 • Programovateľné PG výstupy
 • Realizácia a dokumentácia EZS
2. časť

El. zabezpečovací systém JABLOTRON 100+

prezenčná časť

Certifikačná prezenčná časť oboznámi účastníkov so systémom JABLOTRON 100+, jeho parametrami, komponentmi, zapojením a nastavovaním ako aj so službami a benefitmi pre zákazníkov spoločnosti JABLOTRON.

 • Parametre systému - ústredne a ich typy

 • Návrh systému a výber periférií

 • Typy inštalácie (zbernica, bezdrôtová, hybridný systém)

 • Komponenty JABLOTRON 100+
  - ovládanie
  - detektory
  - výstupy

 • Inštalácia a nastavovanie systému
  - program F-Link
  - základné nastavenia

 • Nadstavbové funkcie systému
  - programovateľné PG výstupy
  - ovládanie teploty a meranie spotreby
  - video verifikácia

 • Cloudové služby
  - Bezpečnostná SIM Jablotron
  - aplikácia MyJABLOTRON
  - Pomôcky a nástroje pre montéra
  - aplikácia MyCOMPANY
  - webová ponuka
  - správa alarmu na diaľku

 • Podpora montérov
  - marketingová a obchodná podpora