Kurz C - Elektronické zabezpečenie objektov pre začínajúcich

Certifikačný kurz

Montáž zabezpečovacích systémov je veľmi dobrá príležitosť ako si aj v tejto nepriaznivej dobe poctivo zarobiť peniaze. Prostredníctvom štúdia elektronických študijných materiálov a sledovaním inštruktážnych videí získate základný prehľad o zabezpečovacích a poplachových systémoch. Kurz pozostáva z video prezentácií, ktoré postupne predstavia systém JABLOTRON 100+, jeho parametre, vlastnosti, jednotlivé komponenty a funkcie. Sledovaním inštruktážnych videí získate základný prehľad o systéme a jeho inštalácii, ktorý si môžete rozšíriť štúdiom ďalších materiálov. Okrem videí je k dispozícii aj elektronická forma prezentácie s textovým popisom, v ktorej okrem súhrnu informácií z video prezentácií získate podrobnejšie informácie, okrem iného aj základné princípy a legislatívu. Komplexnosť poskytnutých informácií dopĺňajú elektronické verzie návodov ku prezentovaným výrobkom a ďalšie užitočné dokumenty, ktoré Vám môžu pomôcť pri inštalácii našich systémov. Svoje otázky k obsahu kurzu môžete uviesť v sekcii Konzultácie. Odpovedia na ne naši odborníci.

Poskytnutý študijný materiál pripraví účastníka na záverečný test, ktorého úspešné absolvovanie je podmienkou pre získanie certifikátu. Firmám s adekvátne odborným podnikateľským oprávnením certifikát umožňuje legálne montovať alarmy a navyše využívať zázemie a podporu JABLOTRONu.

Podmienkou pre prihlásenie je nižšie uvedená odbornosť!

Online

Elektronické zabezpečenie objektov pre začínajúcich

certifikačný KURZ C

 • legislatíva k alarmom
 • oboznámenie so systémami EZS

 • štruktúra zabezpečovacieho systému a jeho časti

 • parametre a vlastnosti JABLOTRON 100+
  • komunikácia v systéme (bezdrôtová, zbernicová, komunikátory)
  • sekcie, časovanie, užívatelia

 • Ovládanie alarmu JABLOTRON 100+
  • lokálne (klávesnice, diaľkové ovládače)
  • na diaľku (aplikácia MyJABLOTRON)

 • predstavenie periférií
  • klávesnice, ovládače, detektory, sirény

 • obrazová a video verifikácia poplachu
  • FOTO detektory, kamery

 • automatizácia objektu (PG výstupy, termostaty)

 • nastavenie systému počítačom – SW F-Link

 • profesionálne riešenie zabezpečenia
  • Služba Bezpečnostná SIM Jablotron
  • Pult centralizovanej ochrany (PCO)

 • ponuka zvýhodnenej súpravy "na zoznámenie sa" pre firmy v našom odbore

 • test, certifikát s platnosťou 2 roky