Kurz R - Elektronické zabezpečenie objektov pre EXPERTOV

Recertifikačný školiaci kurz je určený pracovníkom z radov aktívnych firiem Certifikovaných montážnych partnerov, ktorí v minulosti úspešne absolvovali niektoré zo školení inštalácie systému JABLOTRON 100+. Na kurze vás oboznámime s parametrami a vlastnosťami systému JABLOTRON 100+ a novinkami v produktoch a službách za posledné 2 roky.

Dátum: 27.09.2022

Čas: od 08:00 do 16:30

Mesto/obec: Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho ul 28, Bratislava, 821 04

Cena: 48 EUR

Prihlásiť sa na kurz

Recertifikačný (jednodňový) kurz

Za jeden deň vás zoznámime s novinkami v JABLOTRON 100+ za posledné 2 roky. Predstavíme vám nové prvky, funkcie a služby, ktoré ešte viac rozširujú možnosti nášho  alarmu. V rámci kurzu je dostatočný časový priestor na otázky. Po jeho ukončení máte  jedinečnú príležitosť konzultovať s lektorom konkrétnu tému.

Kurz predlžuje platnosť už získaných certifikátov z oblasti elektronického zabezpečenia objektov a je určený pre tých montérov, ktorí už majú reálnu skúsenosť s inštaláciami systému JABLOTRON 100+.

 

1. deň

El. zabezpečenie objektov pre expertov

8.00 – 16.00 hod.

   • JABLOTRON 100+ v bližšom pohľade
   • nové funkcie, nový firmvér, nový F-Link, nový J-Link
   • často kladené otázky a odpovede
   • novinky v MyJABLOTRON a MyCOMPANY
   • zmeny v cenníku
   • profily systému podľa normy
   • programovateľné výstupy a ich nastavenie
   • Montážny partner JABLOTRON
   • prezentujte sa profesionálne
   • test, certifikát s platnosťou 2 roky

16.00 – 17.00 hod.

  • priestor pre konzultáciu s lektorom (otázky, námety, požiadavky, problémy, ...)

Komu je kurz určený?

Kurz R je určený odborne zameraným pracovníkom z radov Certifikovaných montážnych partnerov, ktorí sa v minulosti zúčastnili niektorého zo školení inštalácie systému JABLOTRON 100+ a od uplynutia platnosti Certifikátu im neuplynul viac ako 1 rok.

Cena 48 EUR zahŕňa:

Poznámkový blok s perom, produktové katalógy, 1x obed a občerstvenie.

Dátum: 27.09.2022

Čas: od 08:00 do 16:30

Mesto/obec: Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho ul 28, Bratislava, 821 04

Prihlásiť sa na kurz

Pre otázky ohľadom akadémie volajte na tel. číslo:

+421 41 230 41 00