Kurz R - Elektronické zabezpečenie objektov pre EXPERTOV

Recertifikačný (jednodňový) kurz

Za jeden deň vás zoznámime s novinkami v JABLOTRON 100+ za posledné 2 roky. Predstavíme vám nové prvky, funkcie a služby, ktoré ešte viac rozširujú možnosti nášho  alarmu. V rámci kurzu je dostatočný časový priestor na otázky. Po jeho ukončení máte  jedinečnú príležitosť konzultovať s lektorom konkrétnu tému.

Kurz predlžuje platnosť už získaných certifikátov z oblasti elektronického zabezpečenia objektov a je určený pre tých montérov, ktorí už majú reálnu skúsenosť s inštaláciami systému JABLOTRON 100+ a registráciou služby bezpečnostná SIM Jablotron (BSJ).

 

1. deň

El. zabezpečenie objektov pre expertov

8.00 – 16.00 hod.

   • JABLOTRON 100+ v bližšom pohľade
   • nové funkcie, nový firmvér, nový F-Link, nový J-Link
   • často kladené otázky a odpovede
   • novinky v MyJABLOTRON a MyCOMPANY
   • zmeny v cenníku
   • profily systému podľa normy
   • programovateľné výstupy a ich nastavenie
   • Montážny partner JABLOTRON
   • prezentujte sa profesionálne
   • test, certifikát s platnosťou 2 roky

16.00 – 17.00 hod.

  • priestor pre konzultáciu s lektorom (otázky, námety, požiadavky, problémy, ...)