Jablotron

Prvky ústredne

GC-61 Univerzálny GSM/SMS/GPRS komunikátor na PCO

Komunikátor je určený na prenos report kódov z ústrední EZS na PCO prostredníctvom GSM siete. Ide o modifikovanú verziu komunikátora JA-60GSM (integrovaný GSM modem), takže na prenos už nepotrebuje žiadny mobilný telefón.