Wyniki wyszukiwania

Produkty (2) Pobrania (0) Strony (1)

Liczba produktów znalezionych podczas wyszukiwania JB-EXT-TH: 2

JB-EXT-TH-B Termometr zewnętrzny zasilany z magistrali

W środowisku zewnętrznym lub w środowisku o trudnych warunkach klimatycznych można zastosować termometr łączący się przez magistralę. W aplikacji MyJABLOTRON, można rysować wykres temperatury, otrzymywać powiadomienia dotyczące temperatury lub ustawić przełączanie wyjść PG po osiągnięciu określonej temperatury.

JB-EXT-TH-R Bezprzewodowy termometr zewnętrzny

W środowisku zewnętrznym lub w środowisku o trudnych warunkach klimatycznych można zastosować bezprzewodowy termometr. W aplikacji MyJABLOTRON można wyświetlać wykres temperatury, powiadomienia dotyczące temperatury lub ustawić przełączanie wyjść PG po osiągnięciu określonej temperatury.

Liczba dokumentów znalezionych podczas wyszukiwania JB-EXT-TH: 0

Liczba stron znalezionych podczas wyszukiwania JB-EXT-TH: 1

Szukaj ponownie