Jablotron

JA-68 Uniwersalny moduł wyjść

JA-68 Uniwersalny moduł wyjść

Jest to uniwersalny moduł wyjść dedykowany dla systemów alarmowych Jablotron. Może pracować z centralami JA-63

Uniwersalny moduł wyjść

JA-68 Uniwersalny moduł wyjść

Dzięki jego zastosowaniu w prosty sposób można połączyć centralę alarmową z „obcym” komunikatorem, czy nadajnikiem radiowym transmitującym sygnały do centrum monitorowania. Na wyjściach 1 do 8 pojawiają się stany alarmowe:

1. Załączenie

2. Alarm włamaniowy

3. Alarm Pożarowy

4. Alarm sabotażowy

5. Alarm napadowy

6. Błąd w systemie

7. Brak zasilania AC

8. Słaba bateria w systemie

Dodatkowo są jeszcze dwa wyjścia informujące o załączeniu wyjść sterujących centrali PGX i PGY:

9. Zdarzenie aktywujące PGX

10. Zdarzenie aktywujące PGY

Każde z wyjść w prosty sposób załącza się przełącznikiem DIP. W zależności ile z nich chcesz wykorzystać tyle załączasz.


 


   Moduł instalowany jest wewnątrz centrali alarmowej i może równocześnie pracować z komunikatorami Jablotron.

Parametry techniczne:

Zasilanie 12V (z centrali alarmowej)
Konsumpcja w czasie spoczynku 4mA
Konsumpcja w trakcie aktywacji wszystkich wyjść 50mA
Wyjścia 10 OC
+ 1 NC
Maks. obciążenie pojedynczego wyjścia OC podczas aktywacji 200mA
Maks. obciążenie pojedynczego wyjścia C/NC/NO podczas aktywacji 1A / 60V
Minim. czas aktywacji wyjścia 10 sek.
Złącze linii cyfrowej 2x RJ-44
Otoczenie wewnętrz generalnie
Temperatura pracy –10 to +40 °C
Zgodny z: EN 50130-4, EN 55022