JA-111I uniwersalny identyfi kator RGB Bus

JA-111I jest modułem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie konkretnego adresu. Poprzez przełączniki umieszczone na nim określa się, dla której strefy lub wyjścia PG będzie on identyfi katorem.

uniwersalny identyfi kator RGB Bus

JA-111I uniwersalny identyfi kator RGB Bus

Wówczas załączenie takiej strefy lub aktywacja wyjścia PG będzie sygnalizowana na nim zapaleniem się światła o określonym kolorze (czerwone, zielone, niebieskie lub żółte). Za pomocą tego urządzenia można identyfi kować różne stany lub tryby pracy systemu.

 

Specyfikacja

Pobór prądu przy załączonej LED: 4 mA
Temperatura pracy: –10 °C do +40 °C
Wymiary: 62 × 36 × 27 mm