Jablotron

JA-80Z Ripiter sygnałów radiowych

JA-80Z jest ripiterem sygnałów pochodzących z bezprzewodowych urządzeń serii JA-80OASIS. Wykorzystaj go wszędzie tam, gdzie moc sygnału docierającego z urządzeń do centrali alarmowej jest z

Ripiter sygnałów radiowych

JA-80Z Ripiter sygnałów radiowych

Ripiter odbiera sygnały radiowe pochodzące z urządzeń systemu Oasis, a następnie przesyła je do centrali alarmowej. Każde z takich urządzeń jest przypisane na określonym adresie w centrali alarmowej oraz dodatkowo musi być przypisane do ripitera. Ripiter odebrany sygnał przesyła dalej z określonym minimalnym opóźnieniem. Dzięki temu w przypadku, kiedy sygnał wysłany np. przez czujnik dotrze bezpośrednio do centrali, ten przesyłany z tym właśnie opóźnieniem z ripitera jest ignorowany.

JA-80Z posiada 40 adresów dla urządzeń bezprzewodowych oraz 1 adres dla centrali alarmowej.  Poprzez ripiter mogą być wzmacniane sygnały pochodzące z bezprzewodowych czujników serii Oasis  oraz  zdalnych pilotów. Nie można natomiast logować do ripitera bezprzewodowych syren, klawiatur, czujnika JA-84P oraz kolejnych ripiterów. Urządzenia dodawane są do ripitera kolejno, aby je usunąć należy dokonać resetu urządzenia. Dodatkowo kopiuje on również stan programowalnych wyjść centrali PGX i PGY oraz wyjść aktywujących przewodowe syreny IW oraz EW.

W celu przetestowania poziomu sygnału radiowego przypisanego do ripitera urządzenia wykorzystaj sygnalizację LED. Możesz do testów również użyć sygnalizacji dźwiękowej, wówczas wcześniej należy podłączyć do JA-80Z biper.

Dodatkowo ripiter posiada jedno wejście typu 2xEOL dla podłączenia czujnika przewodowego. Fabrycznie ustawione jest ono jako linia opóźniona, oczywiście w oprogramowaniu centrali można to zmienić. Alarm przesyłany z tego wyjścia będzie sygnalizowany na centrali z adresem, pod którym przypisany jest do niej ripiter.

Przed nieuprawnionym otwarciem JA-80Z chroniony jest dwoma wyłącznikami sabotażowymi. Pierwszy chroni przed otwarciem obudowy, natomiast drugi przed oderwaniem od ściany. Pamiętaj, żeby wewnątrz zastosować również podtrzymanie akumulatorowe. Dzięki temu w przypadku braku zasilania głównego, praca urządzenia będzie podtrzymana z zasilania dodatkowego.

Parametry techniczne:

Zasilanie 230 V / 50 Hz, max 0.1 A, klasa ochrony II
Zasilacz typ A (EN 50131-6)
Akumulator 12 V, 2.2 Ah
Wyjście podtrzymania maks. 0.7 A
Ilość obsługiwanych urządzeń radiowych 40
Wejście przewodowe 1x 2xEOL
Wyjście syreny zewn. EW podłączane do GND, maks. 0.5A
Wyjście syreny wewn. IW podłączane do GND, maks. 0.5A
Wyjścia PGX, PGY maks. 0.1 A, podłączane do GND
Częstotliwość radia (JA-82R) 868 MHz
Stopień ochrony 2 (zgodnie z EN50131-1, EN 50131-6 i EN 50131-5-3)
Klasa ochrony II, wewnątrz  (-10 do +40°C) zgodnie z EN 50131-1
Emisja radiowa ETSI EN 300220
EMC EN 50130-4, EN 55022
Obudowa EN 60950-1
Może być używane zgodnie z: ERC REC 70-03

Produkty powiązane

JA-82R Moduł radiowy

Moduł radiowy JA-82R umożliwia podłączenie do central serii JA-8X do 50 elementów bezprzewodowych.