JB-111N Moduł wyjścia PG

JB-111N jest modułem sterowania podłączanym do magistrali centrali sterującej. Umożliwia np. sterowanie zamkiem elektrycznym w drzwiach, blokadą, sygnalizacją itp.

Moduł wyjścia PG

JB-111N Moduł wyjścia PG

Moduł komunikuje się za pośrednictwem magistrali centrali sterującej i z niej otrzymuje zasilanie. Można go instalować w puszkach instalacyjnych serii JA-19xPL lub w obudowie centrali sterującej.

Nie jest adresowalny (nie zajmuje żadnej pozycji w systemie).

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 12 V z magistrali centrali
Zużycie energii w trybie awaryjnym (przekaźnik otwarty/zamknięty) 5 mA / 25 mA
Zużycie prądu dla wybranych przewodów 25 mA
Obciążenie styków przekaźnika:
Maks. napięcie włączenia 50 V AC / 60 V DC
Maksymalny prąd włączony maks. 2 A
Minimalny prąd włączony 10 mA
Wymiary: 70 x 40 x 15 mm
Klasyfikacja poziom 2 zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3 wyłącznie, gdy moduł znajduje się w puszce JA-194PL lub JA-195PL przy pomocy modułu JA-111H TRB
Środowisko zgodne z EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C
Spełnia także wymogi EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, ČSN EN 50581