JA-111R 80 Moduł radiowy do komunikacji z JA-80

Moduł radiowy przeznaczony do komunikacji systemu JABLOTRON 100+ z jednokierunkowymi urządzeniami bezprzewodowymi systemu JABLOTRON 80.

Moduł radiowy do komunikacji z JA-80

JA-111R 80 Moduł radiowy do komunikacji z JA-80

Umożliwia modernizację bezprzewodowego systemu OASIS do standardu systemu JABLOTRON 100+ z zachowaniem zamontowanych już urządzeń serii OASIS.

Do pojedynczej centrali JABLOTRON 100+ można podłączyć zarówno moduły radia dedykowane do urządzeń JA-100 (JA-111R), jak i JA-80 (JA-111R 80). Należy pamiętać, że ich łączna ilość wynosi 3. W przypadku montażu, należy pamiętać, aby jeden od drugiego był oddalony minimum o 10 metrów lub dzieliła je ściana.

Urządzenia obsługiwane przez moduł JA-111R 80:
Czujki Ja-8x
Piloty RC-8x

Urządzenia nieobsługiwane:
Klawiatury JA-8xF
Czujki PIR kamery JA-84P
Wzmacniacz JA-80Z
Syreny JA-80x
Termostaty TP-xx
Moduły wyjść AC-8x i UC-82
Centrale alarmowe JA-8xK

Specyfikacja techniczna

Kompatybilny z F-Link wersja 1.4.0 i wyższa
Zasilanie za pośrednictwem magistrali centrali alarmowej 12 V (9…15 V)
Zużycie w trybie awaryjnym (jałowym) 25 mA
Zużycie prądu (maksymalne) dla wybranych przewodów 25 mA
Częstotliwość komunikacji 868,5 MHz
Wymiary 150 x 40 x 23 mm
Klasyfikacja poziom bezpieczeństwa 2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Środowisko II. wewnętrzne, ogólne wg EN 50131-1
Zakres temperatur pracy -10 do +40°C
Spełnia także wymogi ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze ERC REC 70-03