Jablotron

JA-80Q Moduł odbiorczy zdjęć

JA-80Q Moduł odbierający zdjęcia z czujnika JA-84P instalowany w centrali

Jest odpowiedzialny za odbiór zdjęć wysyłanych z czujników JA-84P. Po przyjęciu paczki zdjęć przekazuje je do komunikatora

Moduł odbiorczy zdjęć

Produkty powiązane

GC-61 komunikator GSM/GPRS

Moduł GC-61 jest przeznaczony do komunikacji ze stacją monitorowania poprzez sieć GSM. Komunikator otrzymuje dane z centrali alarmowej poprzez symulowaną linię telefoniczną. Zakodowane raporty są transmitowane z centrali do modu

JA-80X Komunikator telefoniczny PSTN

JA-80X Komunikator telefoniczny PSTN Komunikator ten instalowany jest wewnątrz obudowy centrali. Za pomocą standardowej linii napowietrznej wysyła informację do centrum monitoringu

JA-82Y Dialer GSM

Moduł komunikatora GSM. Pozwala na zdalny dostęp do centrali alarmowej z sieci telefonicznej lub Internetu. Umożliwia przesyłanie informacji na telefonu komórkowego (SMS i wiadomości głosowye). Urządze

SP-02 Interkom głosowy

SP-02 Interkom głosowy Urządzenie daje możliwość dwustronnej komunikacji między telefonem użytkownika lub operatora centrum monitorowania, a urządz