JB-118N Moduł 8 wyjść PG

Niniejszy produkt jest urządzeniem do instalacji dla JABLOTRON 100+. Zapewnia łącznie osiem wyjść z izolacją galwaniczną. Na przykład może służyć do sterowania elementami sygnalizacji optycznej, komunikatorami radiowymi lub przekaźnikami zasilania.

Moduł 8 wyjść PG

JB-118N Moduł 8 wyjść PG

Jest przeznaczony do montażu w puszkach wielofunkcyjnych JA-19xPL lub na szynie DIN.

Nie jest adresowalny (nie zajmuje pozycji w systemie bezpieczeństwa).

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 12 V z magistrali centrali
Zużycie energii w trybie awaryjnym (wyjścia otwarte/zamknięte) 5 mA / 10m A
Zużycie prądu dla wybranych przewodów 10 mA
Maksymalne natężenie dla wyjścia +U (bezpiecznik elektroniczny) <100 mA (do obliczania natężenia należy dodać wszystkie podłączone urządzenia)
Wymiary: 77 x 40 x 15 mm
Klasyfikacja poziom 2 zgodnie z EN 50131-1, wyłącznie, gdy moduł znajduje się w puszce JA-194PL lub JA-195PL przy pomocy modułu JA-111H TRB
Środowisko zgodne z EN 50131-1 II. wewnętrzne, ogólne
Zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C
Spełnia także wymogi EN 50131-3, EN 50130-4 wyd. 2+A1, EN 55032, EN 50581