Jablotron

JA-118N moduł 8 wyjść PG 12 V BUS

JA-118N jest to moduł 8 wyjść sterujących podłączanych do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje on w systemie konkretnego adresu.

moduł 8 wyjść PG 12 V BUS

JA-118N moduł 8 wyjść PG 12 V BUS

Każde z 8 wyjść, może być przypisane do określonej strefy lub wybranego wyjścia sterującego PG. Zasilanie modułu odbywa się z magistrali cyfrowej. Urządzenie może być instalowane w specjalnej obudowie JA-190PL lub na odseparowanej szynie DIN.

Specyfikacja

Zasilanie: z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
Ustawienie: przełącznik DIP
Wyjścia: podają napięcie +U
Obciążalność wyjścia: 100 mA
Zgodny z EN 50131-1, EN 50131-3: II, stosowanie wewnątrz
Temperatura pracy: –10 °C do +40 °C

Podobne produkty

JB-118N Moduł 8 wyjść PG

Niniejszy produkt jest urządzeniem do instalacji dla JABLOTRON 100+. Zapewnia łącznie osiem wyjść z izolacją galwaniczną. Na przykład może służyć do sterowania elementami sygnalizacji optycznej, komunikatorami radiowymi lub przekaźnikami zasilania.