Jablotron

JA-80X Komunikator telefoniczny PSTN

JA-80X Komunikator telefoniczny PSTN

Komunikator ten instalowany jest wewnątrz obudowy centrali. Za pomocą standardowej linii napowietrznej wysyła informację do centrum monitoringu

Komunikator telefoniczny PSTN

JA-80X Komunikator telefoniczny PSTN

Daje możliwość nagrania 8 wiadomości głosowych i przekazywania ich na 4 numery telefonów oraz wysłania powiadamiania do stacji monitorowania (protokół CID). Może być instalowany w połączeniu z komunikatorem JA-80V oraz JA-80Y. Z pośród 8 nagranych wcześniej komunikatów głosowych, w trakcie zaistnienia danego zdarzenia (np. alarmu włamaniowego) składana jest informacja o odpowiedniej treści. Po odebraniu połączenia z centrali Użytkownik usłyszy w słuchawce swojego telefonu informację o przykładowej treści:

"Włączył się alarm włamaniowy w Twoim domu, wezwij pomoc...".

Informacja ta może być konfigurowana wg potrzeb danej instalacji. W przypadku transmisji do centrum monitoringu zawsze wykorzystywany jest CID protokół, przez co wysyłana informacja jest bardzo precyzyjna i dokładna. Może myć wysłana do 2 różnych centrum monitorujących.

Parametry techniczne:

Raport alarmowy wysyłany jest w 5 możliwych wersjach pod 4 numery tel.
(wersje alarmu zależne od jego rodzaju)
Protokół transmisji do centrum monitoringu CID
Zgodny z: EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1
Terminal Analogowy EN 301437, TBR 21

Produkty powiązane

GC-61 komunikator GSM/GPRS

Moduł GC-61 jest przeznaczony do komunikacji ze stacją monitorowania poprzez sieć GSM. Komunikator otrzymuje dane z centrali alarmowej poprzez symulowaną linię telefoniczną. Zakodowane raporty są transmitowane z centrali do modu

JA-80Q Moduł odbiorczy zdjęć

JA-80Q Moduł odbierający zdjęcia z czujnika JA-84P instalowany w centrali Jest odpowiedzialny za odbiór zdjęć wysyłanych z czujników JA-84P. Po przyjęciu paczki zdjęć przekazuje je do komunikatora

JA-82Y Dialer GSM

Moduł komunikatora GSM. Pozwala na zdalny dostęp do centrali alarmowej z sieci telefonicznej lub Internetu. Umożliwia przesyłanie informacji na telefonu komórkowego (SMS i wiadomości głosowye). Urządze

SP-02 Interkom głosowy

SP-02 Interkom głosowy Urządzenie daje możliwość dwustronnej komunikacji między telefonem użytkownika lub operatora centrum monitorowania, a urządz