Jablotron

GC-61 komunikator GSM/GPRS

Moduł GC-61 jest przeznaczony do komunikacji ze stacją monitorowania poprzez sieć GSM. Komunikator otrzymuje dane z centrali alarmowej poprzez
symulowaną linię telefoniczną. Zakodowane raporty są transmitowane z centrali do modu

komunikator GSM/GPRS

GC-61 komunikator GSM/GPRS

Moduł GC-61 zainstalowany w centrali alarmowej umożliwia:

  • Transfer danych do jednej lub dwóch stacji monitorowania (SM)
  • Zdalne sterowanie i programowanie komunikatora GSM poprzez wiadomości SMS lub poprzez stronę internetową www.gsmlink.cz
  • Programowanie komunikatora poprzez stronę internetową www.GSMlink.cz
  • Rozmowy telefoniczne przy użyciu dołączonego do zestawu aparatu telefonicznego (poprzez sieć GSM)
  • Terminal SMS umożliwia i ułatwia odczytywanie wiadomości SMS otrzymanych na nr karty SIM, która jest zainstalowana w modemie GSM.

Parametry techniczne

Zasilanie 12V DC
Pobór prądu 50 mA
Maks. pobór prądu(podczas komunikacji) 1 A
GSM E-GSM / GPRS 900/1800MHz
Moc RF 2 W for GSM900, 1 W for GSM1800
Terminale AUX max. 60 V / 100 mA
Środowisko pracy ( –10 to 40°C) II
EMC ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-7, EN 55022, EN 5030-4
Transmisja radiowa ETSI EN 301419-1 and EN 301511
Identyfikacja rozmówcy (CLIP) ETSI EN 300 089 V3.1.1(2000-12)

Specyfikacja techniczna

Power supply 12V DC
Stand-by consumption 50 mA
Maximum consumption (during communication) 1 A
Operating bands E-GSM / GPRS 900/1800MHz
Output power 2 W for GSM900, 1 W for GSM1800
AUX terminals dry contact, max. 60 V / 100 mA
Environmental classification ( –10 to 40°C) II
EMC ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-7, EN 55022, EN 5030-4
Emissions ETSI EN 301419-1 and EN 301511
Caller identification (CLIP) ETSI EN 300 089 V3.1.1(2000-12)

Produkty powiązane

JA-ARC1 SMA do komunikacji produktów Jablotron za pośrednictwem CLOUD

Centrum Odbioru Alarmów doskonale nadaje się dla mniejszych agencji ochrony, a także szpitali, fabryk i osiedli mieszkalnych.