Jablotron

EYE-02 Kamera z wbudowanym monitoringiem GSM

EYE-02 jest to kamera typu stand-alone przeznaczona do szybkiej i łatwej instalacji przez samego użytkownika. Jej głównym zadaniem jest obserwacja szczególnie istotnych z punktu wi

Kamera z wbudowanym monitoringiem GSM

EYE-02 Kamera z wbudowanym monitoringiem GSM

Budowa i funkcje kamery EYE-02:

1. Wbudowany odbiornik i nadajnik radiowy 868 MHz umożliwiający współpracę kamery z peofesjonalnym system alarmowym serii Oasis. W tym przypadku możesz zastosować nastepujące rozwiązania:

kamera jako jeden z czujników - wóczas należy przypisać ją jako jedno z urządzeń do centrali alarmowej. W takim przypadku, wykrycie obiektu w chronionym przez kamerę obszarze załączy alarm na centrali,

kamera jako nadajnik/odbiornik sygnałów z urządzeń Oasis (czujniki, piloty) - w tym przypadku do kamery przypisuje się inne urządzenia radiowe. Alarm na takim urządzeniu może załączyć start nagrywania obrazu i/lub dźwięku. W takim przypadku nadajnik GSM zamontowany w kamerze może również wysłąć informacje o alarmie np. na czujniki do telefonu użytkownika lub centrum monitorowania.

2. Ochrona danego obszaru - w tym przypadku kamera stanowi samoistne zabezpieczenie danego miejsca. W momencie wykrycia ruchu na obserwowanym obszarze, wbudowany nadajnik GSM prześle o tym informacje pod wskazane numery telefonu lub adresy email. Informacja ta również może zostać przesłana do centrum monitorowania. Może być przesyłany ciągły obraz, SMS lub zdjęcia w postaci MMS. Nadjnik wykorzystuje GSM lub EDGE.

3. Wbudowane diody IR - umożliwiają obserwację również w nocy, a bateria podtrzymująca powoduje, że nawet po odcięciu zasilania głównego obrazy zostaną zarejestrowane i alarmy zostanie wysłany.

4. Ochrona sabotażowa - w kamerze wbudowany jest czujnik przechyłu oraz czujnik wstrząsowy. Dzięki temu każda ingerencja siłowa spowoduje załączenie i wysłanie alarmu.

5. Wbudowany czytnik SD - obrazy rejestrowane są też lokalnie na wbudowanym czytniku. Po podłączeniu komputera PC bezpośrednio do kamery można lokalnie obejrzeć zarejestrowane obrazy.

6. Wbudowany WEB oraz email server - daje Ci możliwość zdalnej komunikacji z kamerą i podgląd na żywo, jak również kontakt z centrum monitorowania on-line.

Parametry techniczne:

  • Moduł GSM/EDGE z GPRS.
  • Radio - 868MHz.
  • Bateria podtrzymująca.
  • USB 2.0 port.
  • Pamięć SD mikro Flash.
  • Temperatura pracy -10 do +55 °C.
  • Suitable for outdoor installation.

Produkty powiązane

KAC-EYE protective plastic housing

Outdoor protective housing for the EYE-02 security camera