Jablotron

JA-110I identyfi kator strefy lub wyjścia PG BUS

JA-110I jest modułem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie konkretnego adresu. Poprzez przełączniki umieszczone na nim określa się, dla której strefy lub wyjścia PG będzie on identyfi katorem.

identyfi kator strefy lub wyjścia PG BUS

JA-110I identyfi kator strefy lub wyjścia PG BUS

Wówczas załączenie takiej strefy lub aktywacja wyjścia PG będzie sygnalizowana na nim zapaleniem się czerwonego światła

Specyfikacja

Pobór prądu przy załączonej LED: 5 mA
Pobór prądu przy wyłączonej LED: 2 mA
Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3: II, wewnątrz
Temperatura pracy: –10 °C do +40 °C
Wymiary: 62 × 36 × 27 mm

Produkty powiązane

JA-111I uniwersalny identyfi kator RGB Bus

JA-111I jest modułem podłączanym do magistrali cyfrowej BUS i nie zajmuje w systemie konkretnego adresu. Poprzez przełączniki umieszczone na nim określa się, dla której strefy lub wyjścia PG będzie on identyfi katorem.