AC-160-C Bezprzewodowy wielofunkcyjny moduł przekaźnikowy

Bezprzewodowy, wielofunkcyjny przekaźnik mocy jest elementem systemu JABLOTRON 100+. Przekaźnik, przypisany do centrali alarmowej, kopiuje wybrane wyjścia PG.

Bezprzewodowy wielofunkcyjny moduł przekaźnikowy

AC-160-C Bezprzewodowy wielofunkcyjny moduł przekaźnikowy

Przekaźnik można także zamontować jako niezależne urządzenie, odpowiadające na aktywację jednokierunkowych czujek bezprzewodowych serii JA-15x. W takim przypadku przekaźnik uruchomi się zależnie od trybu wybranego dla danej czujki (5 możliwych trybów: kopia, impuls, zmiana stanu, wyłączenie i blokada). Zapewnia przekaźnik przełączania z galwaniczną separacją bezpieczeństwa do przełączania obciążeń 230 V/16 A. Zajmuje jedną pozycję w systemie.

Parametry techniczne

Zasilanie 100–230 V, 50–60 Hz
Wewnętrzne zużycie mocy 230 V AC (min./maks.) 0,2 W/0,7 W
Częstotliwość robocza 868,1 MHz, protokół Jablotron
Antena Wewnętrzna
Obciążenie styku – klasa ochronności II Maks. napięcie włączenia 250 V AC
Rezystancja obciążenia (cosφ=1) maks. 16 A Obciążenie impedancyjne, pojemnościowe (cosφ=0,4) maks. 8 A
Oświetlenie halogenowe maks. 1000 W 
Maksymalna moc włączeniowa DC 0,5 W
Średnica podłączonych przewodów maks. 2 x 1,5 mm2 ; maks. 1 x 2,5 mm2
Stopień ochrony IP20
Wymiary 49 x 49 x 26 mm
Zakres temperatur pracy -10 °C do + 40 °C, wilg. wzgl. 75% bez kondensacji
Zgodność z ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Warunki robocze ERC REC 70-03