Jablotron

JA-80L Bezprzewodowa syrena wewnętrzna

JA-80L jest bezprzewodową syreną wewnętrzną. Sygnały alarmowe oraz informacyjne wysyłane są drogą radiową, natomiast zasilanie realizowane jest z sieci 230

Bezprzewodowa syrena wewnętrzna

JA-80L Bezprzewodowa syrena wewnętrzna

 W przypadku, kiedy syrena stosowana jest jako urządzenie autonomiczne bez centrali alarmowej można ją wykorzystać jako gong dla bezprzewodowego dzwonka. Wówczas współpracuje z przyciskiem dzwonkowym RC-89.

Oczywiście wszystkie przedstawione funkcje można ze sobą łączyć. Komunikacja radiowa odbywa się za pośrednictwem protokołu Oasis.

Parametry techniczne:

Zasilanie 230V/50Hz, 1W
Częstotliwość radia 868 MHz, Oasis protokół
Zasięg sygnału radiowego do 100 m (przestrzeń otwarta)
Melodie dla gongu 8 różnych ustawianych dla czujników i pilotów, głośność 95 dB / 1 m
Maks. liczba przypisanych do JA-80L  urządzeń 1x Oasis JA-8X centrala
8x czujniki i piloty
Klasa bezpieczeństwa II zgodna z EN60950
Środowisko pracy wewnątrz -10 do +40 °C
Obudowa IP40 zgodnie z EN 60529
Zakłócenia IK08 z EN 50102
Warunki pracy ERC REC 70-03
JA-80L jest zgodna z normami: ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 60950


 

Produkty powiązane

ACM-OS360 Additional piezo siren

Additional piezo siren for the OS-360/360A siren