CA-345 Alarm samochodowy z lokalną sygnalizacją i immobilizerem

Alarm samochodowy CA-345 jest przeznaczony do montażu we wnętrzu pojazdu o napięciu 12 oraz 24 V z uziemionym biegunem ujemnym. Posiada ochronę przed odwróceniem biegunowości. Wejścia aktywacyjne posiadają ochronę przed zwarciem i podawaniem napięcia.

Alarm samochodowy z lokalną sygnalizacją i immobilizerem

CA-345 Alarm samochodowy z lokalną sygnalizacją i immobilizerem

Zestawienie funkcji alarmu samochodowego:

 • Wbudowany konwerter magistrali CAN. Informacje o stanie pojazdu (odblokowywanie i blokowanie pojazdu za pomocą oryginalnego pilota, włączanie stacyjki, otwieranie drzwi, maski, bagażnika) można uzyskać za pośrednictwem połączenia z magistralą CAN bez wpływu na jej komunikację.
 • Wbudowana czujka wstrząsów posiada regulowaną czułość dzięki trymerowi wewnątrz modułu. Jego aktywacja może skutkować ostrzeżeniem (dźwięk syreny 1 s), aktywacją alarmu lub oboma tymi zdarzeniami. W przypadku aktywacji funkcji alarmu stosowany jest filtr eliminujący przypadkowe wstrząsy (np. przejazd ciężkiego pojazdu itp.). Do aktywacji alarmu dochodzi jedynie, gdy w ciągu 15 minut po pierwszym wstrząsie pojawi się drugi. Jeśli nastąpi aktywacja funkcji ostrzeżenia i alarmu, alarm zareaguje krótkim dźwiękiem na pierwszy wstrząs, a po drugim wstrząsie (w ciągu 15 s) następuje uruchomienie alarmu.
 • Czujnik spadku napięcia wykrywa, przy uzbrojonym alarmie, brak włączenia urządzenia w samochodzie (ochrona np. przed mechanicznym odblokowaniem zamka centralnego), co powoduje gwałtowny spadek napięcia. Czujnik jest zablokowany przez 20 minut po uzbrojeniu (umożliwia wyłączenie wentylatora chłodzenia silnika). W przypadku używania niezależnych urządzeń w samochodzie (ogrzewanie, lodówka) można go wyłączyć za pomocą programu (parametr 8).
 • Alarm jest wyposażony w kilka wejść alarmu, których liczba zależy od metody okablowania alarmu, patrz poniżej.
 • Do alarmu samochodowego można przypisać do 12 czujek bezprzewodowych serii JABLOTRON 100+. Mogą monitorować ruch w samochodzie, wybicie okna oraz przestrzeń garażu, gdzie jest zaparkowany pojazd.
 • Wyjście programowalne może włączyć zasilanie czujek uzupełniających (czujka mikrofalowa, wychylenia), które są aktywne przy uzbrojonym alarmie, lub podaje sygnał do sterowania modułami MCB-03 i MCO-04 (AUX).
 • Obwód przekaźnika blokady można wykorzystać do rozłączenia, np. stacyjki samochodu, pompy paliwa lub obwodu zapłonu. Przy włączonej funkcji AUTOIMO samochodu nie można uruchomić, jeśli stacyjkę wyłączono ponad 5 minut wcześniej. Do odblokowywania funkcji służy przycisk na pilocie.
 • W przypadku alarmu następuje aktywacja wyjścia syreny na 30 s. Dźwięk syreny zatrzyma się natychmiast po poprawnym usunięciu przyczyny alarmu.
 • Sygnalizacja dźwiękowa, patrz odrębny punkt poniżej.
 • W przypadku zostawienia samochodu w warsztacie funkcję AUTOIMO i sygnalizację dźwiękową można bez trudu czasowo wyłączyć.
 • Sygnalizacja optyczna uzbrajania, rozbrajania i alarmu. Alarm samochodowy może sterować kierunkowskazami pojazdu w trzech trybach z możliwością wyboru.
 • Otwarcie bagażnika. W stanie rozbrojonym bagażnik samochodu można otworzyć zdalnie, jeśli pozwala na to jego system mechaniczny (funkcję wyjścia BLK należy ustawić na sterowanie bagażnikiem).
 • PANIC to funkcja uruchamiania dźwięku syreny pilotem w stanie uzbrojonym i rozbrojonym (przez jednoczesne naciśnięcie obu przycisków). Za jej pomocą można szybko znaleźć samochód na parkingu. Do wyboru tej funkcji służy parametr 17 (PANIC).
 • Na potrzeby awaryjnego rozbrajania alarm wyposażono w przycisk Valet. Służy także do ustawiania parametrów opcjonalnych.
 • Informacje o stanach roboczych sygnalizuje dioda.
 • Ustawienia i parametry alarmu samochodowego można bez trudu wyregulować bezprzewodowym urządzeniem CA-340PRG podłączonym do komputera.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 12/24 V (9–32) V DC
Zużycie energii w trybie jałowym maks. 20 mA
Częstotliwość robocza 1 kanał RF, GFSK, 868,1 MHz
Odbiornik RC 868,1 MHz, GFSK, ERP <25 mw
Zakres temperatur pracy -40°C do 85°C
Czas trwania alarmu 30 sek.
Obciążalność prądowa przekaźnika blokowania Ciągła 8 A, przerywania 12 A
Obciążalność prądowa wyjścia BLK 200 mA
Obciążalność prądowa wyjścia PGM 25 mA
Obciążalność prądowa wyjść ULK/LCK 200 mA
Stopień ochrony (wg EN 60529) IP40
Wymiary 118 x 80 x 35 mm
Zgodna z rozporządzeniem EKG nr 116
Bezpieczeństwo elektryczne EN 62368-1
Kompatybilność elektromagnetyczna EKG nr 116, ETSI EN 301 489-1, -3, -7
Parametry radiowe ETSI EN 300 220-1, -2
Warunki robocze, upoważnienie ogólne ECC/DEC/(04)06, ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 70-03

Produkty powiązane

JA-185P Bezprzewodowy sufi towy czujnik pir

JA-185P jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu PIR przeznaczonym do instalacji na sufi cie pomieszczenia lub samochodu. Jego mały rozmiar powoduje, że doskonale zlewa się z otoczeniem.

JA-185B Bezprzewodowy czujnik zbicia szyby

JA-185B jest miniaturowym bezprzewodowym czujnikiem reagującym na stłuczenie szyby. W celu wykluczenia przypadkowego załączania zastosowano tutaj podwójną analizę alarmu.

JA-154J MS II Pilot dwukierunkowy czteroprzyciskowy

Umożliwia zdalne sterowanie wieloma systemami alarmowymi. Dzięki temu użytkownik, który posiada dwa systemy alarmowe, do ich obsługi może wykorzystywać tego samego pilota.

JA-152J MS II Dwukierunkowy pilot z dwoma przyciskami JA-152J MS II

Umożliwia zdalne sterowanie systemem bezpieczeństwa oraz różnymi urządzeniami elektrycznymi, a także uruchamianie alarmu awaryjnego. Potwierdzenie realizacji polecenia za pomocą optycznej i akustycznej informacji zwrotnej. 

MCB-03 Innovated CAN bus converter

This product replaces the older MCB-02 module. It supports reading data from CAN buses, newly also FD CAN and LIN bus. The module converts digital information to analogue form, in order to connect to the inputs of the CA-2103, CA-345 and other car alarms. It switches information on vehicle locked/unlocked status, ignition status, door open and close, hood open and close, etc.

MCO-04 Car alarms output module

The product is an extension module for CA-2103 and CA-345 series car alarms for controlling appliances in the vehicle - independent heating, power supply for additional detectors, control of optical signalling and other functions.