CA-345 Alarm samochodowy z lokalną sygnalizacją i immobilizerem

Alarm samochodowy CA-345 jest przeznaczony do montażu we wnętrzu pojazdu o napięciu 12 oraz 24 V z uziemionym biegunem ujemnym. Posiada ochronę przed odwróceniem biegunowości. Wejścia aktywacyjne posiadają ochronę przed zwarciem i podawaniem napięcia.

Alarm samochodowy z lokalną sygnalizacją i immobilizerem

CA-345 Alarm samochodowy z lokalną sygnalizacją i immobilizerem

Zestawienie funkcji alarmu samochodowego:

 • Wbudowany konwerter magistrali CAN. Informacje o stanie pojazdu (odblokowywanie i blokowanie pojazdu za pomocą oryginalnego pilota, włączanie stacyjki, otwieranie drzwi, maski, bagażnika) można uzyskać za pośrednictwem połączenia z magistralą CAN bez wpływu na jej komunikację.
 • Wbudowana czujka wstrząsów posiada regulowaną czułość dzięki trymerowi wewnątrz modułu. Jego aktywacja może skutkować ostrzeżeniem (dźwięk syreny 1 s), aktywacją alarmu lub oboma tymi zdarzeniami. W przypadku aktywacji funkcji alarmu stosowany jest filtr eliminujący przypadkowe wstrząsy (np. przejazd ciężkiego pojazdu itp.). Do aktywacji alarmu dochodzi jedynie, gdy w ciągu 15 minut po pierwszym wstrząsie pojawi się drugi. Jeśli nastąpi aktywacja funkcji ostrzeżenia i alarmu, alarm zareaguje krótkim dźwiękiem na pierwszy wstrząs, a po drugim wstrząsie (w ciągu 15 s) następuje uruchomienie alarmu.
 • Czujnik spadku napięcia wykrywa, przy uzbrojonym alarmie, brak włączenia urządzenia w samochodzie (ochrona np. przed mechanicznym odblokowaniem zamka centralnego), co powoduje gwałtowny spadek napięcia. Czujnik jest zablokowany przez 20 minut po uzbrojeniu (umożliwia wyłączenie wentylatora chłodzenia silnika). W przypadku używania niezależnych urządzeń w samochodzie (ogrzewanie, lodówka) można go wyłączyć za pomocą programu (parametr 8).
 • Alarm jest wyposażony w kilka wejść alarmu, których liczba zależy od metody okablowania alarmu, patrz poniżej.
 • Do alarmu samochodowego można przypisać do 12 czujek bezprzewodowych serii JABLOTRON 100+. Mogą monitorować ruch w samochodzie, wybicie okna oraz przestrzeń garażu, gdzie jest zaparkowany pojazd.
 • Wyjście programowalne może włączyć zasilanie czujek uzupełniających (czujka mikrofalowa, wychylenia), które są aktywne przy uzbrojonym alarmie, lub podaje sygnał do sterowania modułami CR-11A i MCB-02 (AUX).
 • Obwód przekaźnika blokady można wykorzystać do rozłączenia, np. stacyjki samochodu, pompy paliwa lub obwodu zapłonu. Przy włączonej funkcji AUTOIMO samochodu nie można uruchomić, jeśli stacyjkę wyłączono ponad 5 minut wcześniej. Do odblokowywania funkcji służy przycisk na pilocie.
 • W przypadku alarmu następuje aktywacja wyjścia syreny na 30 s. Dźwięk syreny zatrzyma się natychmiast po poprawnym usunięciu przyczyny alarmu.
 • Sygnalizacja dźwiękowa, patrz odrębny punkt poniżej.
 • W przypadku zostawienia samochodu w warsztacie funkcję AUTOIMO i sygnalizację dźwiękową można bez trudu czasowo wyłączyć.
 • Sygnalizacja optyczna uzbrajania, rozbrajania i alarmu. Alarm samochodowy może sterować kierunkowskazami pojazdu w trzech trybach z możliwością wyboru.
 • Otwarcie bagażnika. W stanie rozbrojonym bagażnik samochodu można otworzyć zdalnie, jeśli pozwala na to jego system mechaniczny (funkcję wyjścia BLK należy ustawić na sterowanie bagażnikiem).
 • PANIC to funkcja uruchamiania dźwięku syreny pilotem w stanie uzbrojonym i rozbrojonym (przez jednoczesne naciśnięcie obu przycisków). Za jej pomocą można szybko znaleźć samochód na parkingu. Do wyboru tej funkcji służy parametr 17 (PANIC).
 • Na potrzeby awaryjnego rozbrajania alarm wyposażono w przycisk Valet. Służy także do ustawiania parametrów opcjonalnych.
 • Informacje o stanach roboczych sygnalizuje dioda.
 • Ustawienia i parametry alarmu samochodowego można bez trudu wyregulować bezprzewodowym urządzeniem CA-340PRG podłączonym do komputera.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie 12/24 V (9–32) V DC
Zużycie energii w trybie jałowym maks. 20 mA
Częstotliwość robocza 1 kanał RF, GFSK, 868,1 MHz
Odbiornik RC 868,1 MHz, GFSK, ERP <25 mw
Zakres temperatur pracy -40°C do 85°C
Czas trwania alarmu 30 sek.
Obciążalność prądowa przekaźnika blokowania Ciągła 8 A, przerywania 12 A
Obciążalność prądowa wyjścia BLK 200 mA
Obciążalność prądowa wyjścia PGM 25 mA
Obciążalność prądowa wyjść ULK/LCK 200 mA
Stopień ochrony (wg EN 60529) IP40
Wymiary 118 x 80 x 35 mm
Zgodna z rozporządzeniem EKG nr 116
Bezpieczeństwo elektryczne EN 62368-1
Kompatybilność elektromagnetyczna EKG nr 116, ETSI EN 301 489-1, -3, -7
Parametry radiowe ETSI EN 300 220-1, -2
Warunki robocze, upoważnienie ogólne ECC/DEC/(04)06, ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 70-03

Produkty powiązane

JA-154J MS II Pilot dwukierunkowy czteroprzyciskowy

Umożliwia zdalne sterowanie wieloma systemami alarmowymi. Dzięki temu użytkownik, który posiada dwa systemy alarmowe, do ich obsługi może wykorzystywać tego samego pilota.

JA-152J MS II Dwukierunkowy pilot z dwoma przyciskami JA-152J MS II

Umożliwia zdalne sterowanie systemem bezpieczeństwa oraz różnymi urządzeniami elektrycznymi, a także uruchamianie alarmu awaryjnego. Potwierdzenie realizacji polecenia za pomocą optycznej i akustycznej informacji zwrotnej.