JI-111C

Kamera IP do weryfikacji wideo

Połączona z alarmem kamera automatycznie rejestruje jednominutowe nagrania ze zdarzeń alarmowych, które są dostępne w aplikacji MyJABLOTRON.