Jablotron
JA-80Q Moduł odbiorczy zdjęć

JA-80Q Moduł odbierający zdjęcia z czujnika JA-84P instalowany w centrali Jest odpowiedzialny za odbiór zdjęć wysyłanych z czujników JA-84P. Po przyjęciu paczki zdjęć przekazuje je do komunikatora