Modyfikacje zestawów KR

Wszystkie zestawy KR poddano modyfikacji polegającej na łącznej sprzedaży centrali alarmowej z modułem radiowym. Moduł radiowy został zmieniony z JA-110R na JA-111R. Jest montowany w fabryce i umieszczony w centrali alarmowej bez plastikowej obudowy. Oznacza to, że nie trzeba umieszczać go w pokrywie przedniej i nie zajmuje dużo miejsca w centrali alarmowej. Produkty poddane modyfikacji będą wprowadzane na rynek stopniowo, obejmując poszczególne wersje dostarczane z fabryki.

Jeśli moduł wymaga montażu poza centralą alarmową, jednostkę elektroniczną modułu można wymontować z uchwytu centrali alarmowej i zainstalować w obudowie plastikowej PLV-JA111R.

Modyfikacja central alarmowych
JA-101Kxxx

Wprowadzono modyfikację plastikowej obudowy dla wszystkich central alarmowych typu JA-101Kxx. Produkty poddane modyfikacji będą wprowadzane na rynek stopniowo, obejmując poszczególne wersje dostarczane z fabryki.

Podstawowe cechy modyfikacji to:

  • lepsze mocowanie dla baterii;
  • więcej otworów wyjściowych do wprowadzania przewodów;
  • wyższe umiejscowienie jednostki elektronicznej i modułu zasilacza – można pod nimi poprowadzić przewody;
  • wyższy komfort instalacji (lepszy dostęp do śrub);
  • nieznaczny wzrost ilości miejsca w plastikowej obudowie;
  • przygotowanie pod tylne czujniki sabotażu.