Jablotron

JA-151IR Trådløs utendørs barrieredetektor

Den optiske sperren er laget for å indikere inntrengning i en opptil 100 m lang korridor pga. en persons bevegelse som fører til kryssing av fire infrarøde stråler.

Trådløs utendørs barrieredetektor

JA-151IR Trådløs utendørs barrieredetektor

De gjør JA-151IRsperren meget motstandsdyktig overfor falske alarmer forårsaket av mindre dyr i bevegelse, fallende blad osv. IR-sperren er beskyttet for installasjon utendørs og fungerer selv under ugunstige klimatiske forhold, slik som regn eller snøfall. Pga. dens meget nøyaktige optiske system, kreves det at den installeres av et foretak som spesialiserer seg på dette, for at sperren skal fungere som den skal.

Det er en detektor fra Optex, utstyrt med en radiomodul i mottaker- og senderdelen som er kompatibel med JABLOTRON 100-systemet. Den tar opp to adresser i alarmsystemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel 4× lithiumsbatteri LSH20 (3,6 V, 13 Ah) Vanlig levetid for batteriene:
Omtrent tre år (med 120 s økonomimodus aktivert)
Driftsfrekvens 868,1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde omlag 300 m (i åpne områder uten hindringer)
Deteksjonsavstand maks. 100 m innendørs
Monteringshøyde 0,7 - 1,0 m
Oppdaget bevegelseshastighet kan tilpasses
Detektorbeskyttelse miljøklasse IV. ihht EN 50131-1, utendørs miljø
Driftstemperatur –20 °C til 60 °C

Relaterte produkter

JA-110P BUS – PIR detektor

JA-110P er en BUS PIR bevegelsesdetektor for innendørs overvåking. Detektorens dekningsområde kan endres ved å bruke alternative linser: JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN.

JA-111P-WG BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger.

JA-111P-WW BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger. Dets garanterte deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PB BUS – glassbrudd/PIR detektor

JA-120PB detektoren vil detektere bevegelser inne i et bygg samtidig med knsuing av ruter. Den har 2 uavhengige detektorer innebygget i detektoren (tar 2 adresser i systemet).

JA-120PC BUS – PIR detektor med kamera

JA-120PC er en PIR detektor med en innebygd kameramodul. Detektoren detekterer bevegelse i bevoktet område og tar bilde samtidig. Detektorens kamera er utrustet med blitz.

JA-120PC (90) BUS-PIR-bevegelsesdetektor med 90° fotoverifiseringskamera

Brukes til deteksjon av bevegelse inni bygninger, inkl. visuell bekreftelse på alarm. At det tas et bilde, aktiveres ved hjelp av bevegelse, så årsaken til alarm vises alltid i bildet. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PW BUS – mikrobølge/PIR detektor

JA-120PW detektoren benyttes i områder med høy risiko for falskalarmer som lagerhaller etc. Detektoren har meget høy immunitet mot falskalarmer pga. Kombinasjonen PIR og mikrobølge detektsjon i samme detektor.

JA-150IR Trådløs utendørs barrieredetektor

Den trådløse IR-optiske sperren JA-150IR er laget for å indikere inntrengning på område ved å krysse den optiske forbindelseslinjen mellom sender og mottaker.