Jablotron

JA-152NM Trådløs håndtakslås med magnetisk detektor

En trådløs modul til PG-utganger integrert i en mekanisk lås som kan brukes til å låse en dør eller et vindushåndtak når lokalenes alarm er på. En integrert magnetisk sensor gjør det mulig å overvåke lukkingsstatus for et vindu eller en dør.

Trådløs håndtakslås med magnetisk detektor

JA-152NM Trådløs håndtakslås med magnetisk detektor

Låsen tilbyr en valgfri funksjon for automatisk avblokkering dersom en brannalarm utløses. Den magnetiske sensoren i denne modulen gir bare informasjon om status for en vindu eller en dør; den oppdager ikke inntrenging inn i bygningen. (Produktet er ikke sertifisert som en helelektronisk sikkerhetsdetektor). Før modulen installeres, bør den konkrete monteringens egnethet sjekkes i forhold til vindusramme eller -håndtak. For at håndtakslåsen skal fungere skikkelig, må håndtaket kunne vris helt til lukket posisjon. Et vindu eller et dørhåndtak kan ikke låses i mikroventilasjonseller full ventilasjonsstilling. Modulen er en enhet i JABLOTRON 100-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med F-Link 1.4.0 og over
Strømforsyning 2 AA alkaliske batterier (LR6) 1,5 V 2 400 mAh
Advarsel Batterier følger ikke med i produktemballasjen
Vanlig levetid for batterier Omtrent to år (en blokkering / avblokkering pr. dag)
Kommunikasjonsbånd 868,1 MHz, Jablotron-protokollen
Kommunikasjonsrekkevidde Om lag 300 m (uhindret terreng)
Mål 229 × 34 × 18 mm
Miljø II. innendørs, generelt (i overensstemmelse med EN 50131-1)
Driftstemperaturområde Fra –20 °C til +60 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsforhold ERC REC 70-03

Relaterte produkter

JA-110B BUS – glassbruddetektor

JA-110B glassbruddetektor benyttes for tidlig varsling av innbruddsforsøk. Dobbel detektor-teknologi benyttes (lufttrykk og lyd-analysering). Følsomheten er justerbar. Detektoren kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS.

JA-110M BUS – inngangsmodul – 2 innganger

JA-110M BUS inngangsmodul er ment benyttet for tilkobling av kablede magnetkontakter. Den har 2 uavhengig programmerbare innganger NC, NO eller balansert med EOL endemotstand.

JA-111M BUS – magnetkontakt

Enheten detekterer åpning av dør eller vindu. Kommunikasjon med sentralen går via BUS. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel. Den sender melding når magneten fjernes fra sensoren.

JA-111MB BUS – magnetkontakt - brun

Enheten detekterer åpning av dør eller vindu. Kommunikasjon med sentralen går via BUS. Detektoren har sabotasjebeskyttet frontdeksel. Den sender melding når magneten fjernes fra sensoren.

JA-111SH BUS – sjokk/tiltdetektor

JA-111SH BUS detektoren har to virkemåter. Sjokk (vibrasjon) delen vil reagere på inntregningsforsøk via dører, vinduer skillevegger etc.

JA-118M BUS – inngangsmodul for magnetkontakter

JA-118M BUS modulen har 8 innganger som benyttes for tilkobling av kablede magnetkontakter. Inngangene kan programmeres individuelt som enkelbalansert, NC eller som persienneinngang som aktiveres ved flere pulssignal.

JA-150M Trådløs magnetdetektor

JA-150M er laget for å detektere når en dør eller vindu blir åpnet. Detektoren reagerer når magneten blir fjernet fra sensoren. Den kan trigge en momentan eller forsinket innbruddsalarm.

JA-150MB Trådløs magnetdetektor - brun

JA-150M er laget for å detektere når en dør eller vindu blir åpnet. Detektoren reagerer når magneten blir fjernet fra sensoren. Den kan trigge en momentan eller forsinket innbruddsalarm.