Jablotron

JA-154J MS Toveis firetast-nøkkelbrikke

Det gjør det mulig å fjernstyre sikkerhetssystemet , pluss diverse elektriske apparater, eller utløsning av nødalarm. Bekreftelse på gjennomføring av en kommando gjennom optisk og akustisk tilbakemelding.

Toveis firetast-nøkkelbrikke

JA-154J MS Toveis firetast-nøkkelbrikke

Alt dette også med en rekke JABLOTRON 100-systemer (f.eks. hjemme og på kontoret). Fjernkontrollen kan også leses inn til et multifunksjonelt relé av AC-16x-typen for å kontrollere reléet i samsvar med det moduset som er valgt. Fjärrontrollen är utrustad med både optisk och akustisk indikation för utförandet av ett kommando. Kontrollen kan läsas in till flera system eller multifunktionella relän. Den kontrollerar sin batteristatus och indikerar om det är urladdat. Om en knapp trycks och hålls nere skickas en aktivering varje sekund. Den här funktionen kan användas t.ex. för att utöka impulsen för en PG-utgång (t.ex. gradvis stängning av rullgardiner och jalusier. Tangenternas ljud kan slås av. Nyckellåsfunktionen. Utökade funktioner för dubbeltryck på tangenterna. Fjärrkontrollen är en enhet i JABLOTRON 100-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med FW av LJ(MD)60416+ alarmsentral; F-Link 1.4.0+
Strømforsyning Lithiumbatteritype CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), C type strømforsyning i samsvar med EN 50131-6
Vanlig levetid for batteriet Om lag to år (10 aktiveringer pr. dag)
Kommunikasjonsfrekvens 868,1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde Om lag 300 m (synslinje)
Mål 77 × 36 × 15 mm
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2, ACE-type B, i samsvar med: EN 50131-1, EN 50131-3, T031
Miljø II. innendørs, generelt (i overensstemmelse med EN 50131-1)
Driftstemperaturområde Fra –10 °C til +40 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsforhold ERC REC 70-03

Relaterte produkter

JA-152J MS Toveis totast-nøkkelbrikke

Det gjør det mulig å fjernstyre sikkerhetssystemet , pluss diverse elektriske apparater, eller utløsning av nødalarm. Bekreftelse på gjennomføring av en kommando gjennom optisk og akustisk tilbakemelding.

JA-162J Enveis totast-nøkkelbrikke

Det gjør det mulig å fjernstyre sikkerhetssystemet , pluss diverse elektriske apparater, eller utløsning av nødalarm (uten optisk og akustisk tilbakemelding for gjennomføring av en kommando).

JA-164J Enveis firetast-nøkkelbrikke

Det gjør det mulig å fjernstyre sikkerhetssystemet , pluss diverse elektriske apparater, eller utløsning av nødalarm (uten optisk og akustisk tilbakemelding for gjennomføring av en kommando).

JA-182J Trådløs fjernkontroll

Fjernkontrollen JA-182J sørger for fjernbetjening av aktivering/deaktivering av systemet, aktivering av panikkalarm og styring av andre enheter. Fjernkontrollen er utstyrt med en praktisk innebygd funksjon med “barne-lås”, noe som forebygger uautorisert aktivering av en kommando.

JA-185J Trådløs fjernstyring for bil

Denne enheten er laget for montering i bil og brukes til styring av forskjellige enheter (f.eks. garasjeport, bom for parkeringsplass, ol). Den strømforsynes fra bilens 12 V eller 24 V system. Den kan også brukes for overføring av panikkalarm fra bilen til JABLOTRON 100-systemet.

JA-186JK Trådløs fjernkontroll for nøkkelring – sort

JA-186JK er laget for å kunne styre aktivering/deaktivering, aktivere panikkalarm og styre andre apparater. En to-knapps versjon er også tilgjengelig. 

JA-186JW Trådløs fjernkontroll for nøkkelring – hvit

JA-186JW er laget for å kunne styre aktivering/deaktivering, aktivere panikkalarm og styre andre apparater. En to-knapps versjon er også tilgjengelig. 

JA-189J Trådløs ringeknapp for dørklokke

JA-189J fungerer hovedsaklig som ringeklokke-knapp. Den kan også programmmeres i sentralen som en skjult panikk-knapp eller til å styre PG-utgang.