UR-01 Relémodul for DIN

UR-01 er et allsidig DIN skinne montert relé som kan benyttes til et stort antall applikasjoner.

Relémodul for DIN

UR-01 Relémodul for DIN

Den har kontakter med galvanisk skille slik at den med trygghet kan styre 16 A/230 V CA kurser – og man kan velge mellom 8 ulike reaksjonsmåter. puls med tidsbegrensning, tidsforsinket, forsinket aktivering, styrende impuls – etterpuls og regelmessig puls.

Åtte reaksjonsmåter:

  • Vekselrelé – et standard NO-/NC-relé
  • Bistabilt relé – f.eks for å betjene lys fra flere steder ved bruk av taster
  • Bistabilt relé med tidsbegrensning – f.eks for å betjene lys fra flere steder (men lyset vil ikke fortsette å være på i lengre tid enn det er stilt inn på)
  • Forsinket utkobling – f.eks. for å koble ut en vifte
  • Forsinket innkobling – oppstart av en elektrisk motor i stjerne-delta-modus.
  • Impuls i forkant – aktivering av et apparat for en bestemt tid
  • Impuls i bakkant – f.eks for å slå på en vifte etter å ha slått av lysene
  • Regelmessige impulser – ved et angitt intervall vil det aktivere en enhet for 10 min – f.eks. til alminnelig oppvarming av et varmeelement på et bad

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning 230 V AC/50 Hz, beskyttelsesklasse II.
Strømforbruk 0,3 W/maks. 0,8 W
Inngang A 230 V AC
Relékontaktenes ladingskapasitet (galvanisk isolert fra styreklemmene) beskyttelsesklasse II.
Maks. tilkoblet spenning 250 V AC/24 V DC
Resistiv belastning (cosφ = 1) maks. 16 A
Induktiv, kapasitiv belastning (cosφ = 0,4) maks. 8 A
Halogenbelysning maks. 1 000 W
Likestrøm (DC) 384 W
Minimal tilkoblet likestrøm 0,5 W
Ledningstverrsnitt maks. 2× 1,5 mm2; maks. 1× 2.5 mm2
Størrelse 18 × 90 × 65 mm, 1 DIN-modul
Temperaturområde fra –10 °C til 40 °C
IP grad IP 20, IP 40 for frontpanelet (EN 60529)
I overensstemmelse med EN 60947-6-1, EN 61000-6-1, EN 50581