Jablotron

JA-194PL Flerfunksjons-monteringsboks – middels størrelse

En designinstallsjonsboks til Jablotron-moduler med en sabotasjebryter framme og en bak. Passer for inn- og utgangsmoduler, nav osv. Foruten standard-veggfeste, kan den også installeres direkte på en boks av KU-68 type under gipsplater.

Flerfunksjons-monteringsboks – middels størrelse

JA-194PL Flerfunksjons-monteringsboks – middels størrelse

Støttede moduler: JA-121T, JA-118M, JA-114HN, JA-116H, JA-110Z, JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118N, ...

Tekniske spesifiseringer

Mål 182 × 132 × 45 mm
Driftstemperaturområde Fra –10 °C til +40 °C

Relaterte produkter

JA-190T RFID kortleser for PC (tilkobles USB)

FID kortleser laget for å enkelt innrullere JA-190J og JA-191J til systemet ved bruk av F-link

JA-110T BUS – isolator modul

JA-110T BUS isolator er laget for å skille og beskytte ubeskyttede deler av BUS kabelen. Den strømforsynes fra systemets BUS. Den kan monteres i en boks av typen JA-190PL. Den er ikke adresserbar (bruker ingen adresse).

JA-120Z Bus-reserveforsterkerenhet til JA-100

Laget for å forsterke BUS-en, øke kabellengden og galvanisk isolering av BUS-en. Utgangsstrøm maks. 2 A. To uavhengige BUS-utgangsterminalpaneler - hver av disse gir 500 m BUS-lengde.

JA-110Z BUS – koblingsmodul med sabotasje

JA-110Z er en BUS modul som benyttes når man vil splitte BUS'en til JA-100 og beskytte denne mot sabotasje. Den leveres med en koblingsboks av typen JA-190PL og tar 1 adresse i systemet.

JA-110Z-B BUS – koblingsmodul

JA-110Z-B er laget for å kunne koble sammen inntil 4 BUS kabler i JABLOTRON 100-systemet. Den kan monteres i boksen JA-190PL.

JA-110Z-C BUS – Hub

JA-110Z-C bus hub kobler sammen bus-kabelen på JABLOTRON 100+-systemet. Huben kan monteres I en JA-190PL boks.

JA-110Z-D BUS koblingsmodul

Det er laget for å koble lederne på komplekse BUS-installasjoner i JABLOTRON 100+-systemet. Det kan deles inn i to uavhengige BUS-grener.

JA-190PL BUS – koblingsboks

JA-190PL koblingsboks kan benttes for flere av modulene i JABLOTRON 100+-systemet.