Jablotron

JA-164J Enveis firetast-nøkkelbrikke

Det gjør det mulig å fjernstyre sikkerhetssystemet , pluss diverse elektriske apparater, eller utløsning av nødalarm (uten optisk og akustisk tilbakemelding for gjennomføring av en kommando).

Enveis firetast-nøkkelbrikke

JA-164J Enveis firetast-nøkkelbrikke

Fjernkontrollen kan også leses inn til et rekke systemer eller multifunksjonelt relé av AC-16x-typen for å kontrollere reléet i samsvar med det moduset som er valgt. Fjernkontrollen er utstyrt med både optisk og akustisk signalisering ved å trykke på en tast.

Kontrollen kan leses inn i en rekke systemer eller multifunksjonelle reléer. Det sjekker batteriets status og viser at det er utladet. Hvis en tast trykkes på og holdes inne kontinuerlig, sendes det ut en aktivering hvert sekund. Denne funksjonen kan brukes f.eks for å forlenge en impuls fra en PG-utgang (for eksempel en gradvis lukking av rullegardiner). Tastelyden kan slås av. Tastelåsfunksjon. Utvidede innstillinger for å dobbelttrykke på tastene. Modulen er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med FW av LJ(MD)60416+ alarmsentral; F-Link 1.4.0+
Strømforsyning Lithiumbatteritype CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), C type strømforsyning i samsvar med EN 50131-6
Vanlig levetid for batteriet Om lag to år (10 aktiveringer pr. dag)
Kommunikasjonsfrekvens 868,1 MHz
Kommunikasjonsrekkevidde Om lag 300 m (synslinje)
Mål 77 × 36 × 15 mm
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2, ACE-type B, i samsvar med: EN 50131-1, EN 50131-3
Miljø II. innendørs, generelt (i overensstemmelse med EN 50131-1)
Driftstemperaturområde Fra –10 °C til +40 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsforhold ERC REC 70-03

Relaterte produkter

JA-182J Trådløs fjernkontroll

Fjernkontrollen JA-182J sørger for fjernbetjening av aktivering/deaktivering av systemet, aktivering av panikkalarm og styring av andre enheter. Fjernkontrollen er utstyrt med en praktisk innebygd funksjon med “barne-lås”, noe som forebygger uautorisert aktivering av en kommando.

JA-162J Enveis totast-nøkkelbrikke

Det gjør det mulig å fjernstyre sikkerhetssystemet , pluss diverse elektriske apparater, eller utløsning av nødalarm (uten optisk og akustisk tilbakemelding for gjennomføring av en kommando).