JA-121T BUS – til RS-485 interface

JA-121T er en universal adapter for JABLOTRON 100+-systemet, med denne modulen kan JABLOTRON 100+ alarmanleggene kommunisere via RS-485 (åpen protokoll) med andre systemer som adgangskontroll, KNX (via konverter) etc.

BUS – til RS-485 interface

JA-121T BUS – til RS-485 interface

Kommunikasjonen kan gå begge veier slik at alarmsystemet ditt kan styre eksternt utstyr og bli styrt av det eksterne utstyret. Den har galvanisk skille for 4 kV. Modulen er adresserbar og tar en adresse i systemet.

NB! Dette er en åpen protokoll og informasjon om programmering følger med modulen - dette vil kreve at en me kunnskap om protokollen på det eksterne utstyret programmer opp dette. Dette er ikke en Plug and Play modul, men en modul som gir mulighet for indivisuell tilpasning.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel via BUS 12 V (9 - 15 V)
Strømforbruk i hvile 10 mA
RS-485-utgangsdel 5 V (fra 4,75 til 5,25 V)
Galvanisk isolering 4 kV BUS — RS-485
Maks. kabellengde for TMP 3 m
Driftsmodi ASCII-grensesnitt 9600 bd/Altonica-kommunikator
Størrelse 52 × 38 × 14 mm
Miljøklasse ihht EN 50131-1 II., generelt innendørs
Temperaturområde –10 °C til + 40 °C
Møter i tillegg kravene EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1