JA-111H-AD TRB BUS-modul for systemkontroll

JA-111H-AD TRB er laget for tilkobling av enhver kontrollenhet (med kontakteller impulsutganger) til JABLOTRON 100+-systemet og forsyner det med strøm fra alarmsentralens BUS.

BUS-modul for systemkontroll

JA-111H-AD TRB BUS-modul for systemkontroll

Denne innebygde modulen kan integreres direkte i styringsenheten.

En av modulens innganger har et fast sabotasjesignal. En rekke innstilte signaler kan velges for den andre inngangen og den tredje inngangen enten for å rapportere inn en feil på den tilkoblede enheten eller så kan den brukes som en kontrolleder nr. 2 med et fast «Frakoblet»-signal.

Modulen kan brukes til å styre programmerbare PG-utganger. Den gjør at du kan stille inn en minimal aktiveringstid for kontrolleren (0,1 s – 300 s). Detektoren har impulsaktivering for dobbeltleder-kontroll, samt statuskontroll for enkeltleder-kontroll. Modulen er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med F-Link 1.4.0 eller over
Strømforsyning Via kontrollpanelets bus 12 V (9 – 15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus 5 mA + styringsenhetens forbruk
Aktuelt strømforbruk for valg av ledning 12 mA + styringsenhetens forbruk
Maksimal tillatelig belastning av tilkoblet kontroller 50 mA
Mål 16 × 30 × 12 mm
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2 / miljøklasse II
I samsvar med EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE-type B)
Driftstemperaturområde Fra –10 °C til +40 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i EN 50130-4, EN 55022