Jablotron

JA-120N BUS – modul for styring av elektrisk lås

Modulen JA-120N er laget for å gi strøm og styrer elektriske låser via systemets bus. Den er utstyrt med batterier som gir nødvending strømstyrke til å åpne elektriske låser.

BUS – modul for styring av elektrisk lås

JA-120N BUS – modul for styring av elektrisk lås

JA-120N kan installeres der ekstern strømtilførsel for styring av elektriske låser vil være krevende å installere. Modulen følger en PG utgang i sentralen, eller aktiveres ved hjelp av en åpneknapp koblet til IN-inngangen (den kan alternativt låses ved hjelp av områdekontroll). Modulen er adresserbar tar opp én posisjon i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel Via BUS 12,V (9 - 15,V)
Reservebatteri 3x 1,2 V NiMh Eneloop AA HR-3UTGA 1900 mAh
Strømforbruk i hvile 10 mA/60 mA (uten/ved lading av batteri)
Utgangsbelastning impuls (1s) 600 mA, permanent 300 mA
Størrelse 90 × 90 × 35 mm
Miljøklasse i hht. EN 50131-1 II., generelt innendørs
Temperaturområde 0 °C til +40 °C (gjelder NiMh Eneloop)
–10 °C til +40 °C (gjelder NiCd)
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3
Møter i tillegg kravene EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Relaterte produkter

AC-160-DIN Trådløs relémodul DIN

AC-160-DIN er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (16 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den kan fungere som en del av JA-100 alarmsystemet eller på egen hånd.

JA-112I BUS indikator

Dette er en indikatormodul som kan benyttes for å indikere en hendelse eller via status for områder i alarmsystemet. Den kan også direkte styres av programmerbare utganger (1 – 128). Den har et rødt lys som aktiveres når valgt hendelse inntreffer. Den kobles til alarmsystemets BUS.

JA-150N Trådløs utgangsmodul – sterkstrøm

JA-150N er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (10 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JABLOTRON 100+-systemet (PG 1 til PG 32).

JA-151N Trådløs utgangsmodul – svakstrøm

JA-151N er en trådløs PG-utgang for styring av signaler (1 A/24 V DC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JABLOTRON 100+-systemet (PG 1 til PG 32). Den ønskede PG-utgangen adresseres med 5 DIP-brytere i utgangsenheten. Denne enheten bruker ingen adresse i systemet.

JB-110N BUS utgangsmodul – 1 utgang 16A

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av 230VAC kurser (16A). Dette kan benyttes for styring av lys, vifter etc.

JB-111N BUS utgangsmodul – 1 utgang 2A

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av elektriske kurser (2A). Den kan for eksempel brukes til å styre en elektrisk dørlås, port, signalisering osv.

JB-118N BUS utgangsmodul – 8 utganger

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Den har åtte galvanisk isolerte utganger. For eksempel kan den brukes til å styre optiske signaliseringselementer, radiokommunikatorer eller strømreléer. 

JA-110N-DIN BUS – utgangsmodul – DIN

JA-110N-DIN utgangsmodul for sterkstrøm monteres på DIN skinne og har en PG utgang. Utgangsmodulen har en releutgang med kapasitet på 16 A/230 V og kan derfor brukes til å styre sterkstrømskurser med f.eks. lys, porter etc.