Jablotron

JA-120N BUS – modul for styring av elektrisk lås

Modulen JA-120N er laget for å gi strøm og styrer elektriske låser via systemets bus. Den er utstyrt med batterier som gir nødvending strømstyrke til å åpne elektriske låser.

BUS – modul for styring av elektrisk lås

JA-120N BUS – modul for styring av elektrisk lås

JA-120N kan installeres der ekstern strømtilførsel for styring av elektriske låser vil være krevende å installere. Modulen følger en PG utgang i sentralen, eller aktiveres ved hjelp av en åpneknapp koblet til IN-inngangen (den kan alternativt låses ved hjelp av områdekontroll). Modulen er adresserbar tar opp én posisjon i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømtilførsel Via BUS 12,V (9 - 15,V)
Reservebatteri 3x 1,2 V NiMh Eneloop AA HR-3UTGA 1900 mAh
Strømforbruk i hvile 10 mA/60 mA (uten/ved lading av batteri)
Utgangsbelastning impuls (1s) 600 mA, permanent 300 mA
Størrelse 90 × 90 × 35 mm
Miljøklasse i hht. EN 50131-1 II., generelt innendørs
Temperaturområde 0 °C til +40 °C (gjelder NiMh Eneloop)
–10 °C til +40 °C (gjelder NiCd)
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3
Møter i tillegg kravene EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Relaterte produkter

JA-110N BUS – utgangsmodul – sterkstrøm

JA-110N BUS utgangsmodul for sterkstrøm er laget for å kunne tilby ett vekslende rele for større belastning med NO eller NC (8A). Ønsket PG-utgang velges med DIP-brytere (følger en av PG-utgangene 1 - 32).

JA-110N-DIN BUS – utgangsmodul – DIN

JA-110N-DIN utgangsmodul for sterkstrøm monteres på DIN skinne og har en PG utgang. Utgangsmodulen har en releutgang med kapasitet på 16 A/230 V og kan derfor brukes til å styre sterkstrømskurser med f.eks. lys, porter etc.

JA-111N BUS – utgangsmodul – svakstrøm

JA-111N BUS utgangsmodul for svakstrøm er laget for å kunne tilby ett vekslende rele med NO eller NC (1A). Ønsket PG-utgang velges med DIP-brytere (følger en av PGutgangene 1 - 32).

JA-118N BUS – utgangsmodul med 8 utganger

Denne enheten har åtte utganger for status på inntill åtte områder, IW/EW alarmer på disse åtte seksjonene eller status på inntill åtte PG-utganger. Den er tilpasset montering I en JA-190PL multifunksjonsboks eller en DIN-rekke.

UR-01 Relémodul for DIN

UR-01 er et allsidig DIN skinne montert relé som kan benyttes til et stort antall applikasjoner.